Hàng hóa

Danh sách hội chợ triển lãm tại Nhật Bản năm 2021

11:12 | 09/01/2021

Chia sẻ

Danh sách hội chợ triển lãm tại Nhật Bản năm 2021 được tổng hợp từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản nhằm giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Các hội chợ triển lãm tại Nhật Bản trong năm 2021 diễn ra từ ngày 13/1 đến 10/12.

Chi tiết Lịch hội chợ triển lãm tại Nhật Bản năm 2021

Ánh Dương