|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đại hội cổ đông Nam A Bank thông qua kế hoạch niêm yết trên sàn, trả cổ tức tỷ lệ 25%

13:32 | 17/03/2023
Chia sẻ
Thông qua việc trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu, Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ của ngân hàng từ 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

 Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông Nam A Bank 2023. (Ảnh: Nam A Bank).

Sáng 17/03, Đại hôi đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2023, niêm yết trên sàn HNX hoặc HOSE, mở rộng mạng lưới, chi nhánh tại nước ngoài,...

Theo đó, trong năm 2023, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng (tăng 15,4%), huy động vốn tăng 12,8%. Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 10,4%, dư nợ cho vay đạt 132.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

 Nguồn: PV tổng hợp từ BCTC ngân hàng.

Các cổ đông đã nhất trí về việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Nam A Bank lên sàn HNX hoặc HOSE tùy điều kiện của thị trường. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 nhưng sau đó chủ động hoãn nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường.

Ngân hàng cũng đặt kế hoạch tăng vốn thêm 2.116 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25%, tương đương hơn 211,6 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được tăng từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu trong năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHNN và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Số tiền dự kiến thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến được phân bổ để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đại hội cổ đông thường niên 2023 nhất trí thông qua kế hoạch tiếp tục tham gia việc tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng Nhân dân của Nam A Bank. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt.

Trước đó,Nam A Bank đã đồng hành cùng NHNN để tham gia và xử lý thành công ba Quỹ tín dụng Nhân dân được kiểm soát đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai.

Năm 2022, Nam A Bank là một trong số ít ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng chấp thuận mở thêm 5 chi nhánh và 27 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 180.000 tỷ đồng, tăng 16%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.268 tỷ đồng, tăng hơn 26%, gần 120 điểm giao dịch truyền thống và gần 100 điểm giao dịch số OneBank. Ngoài ra, Nam A Bank cũng là một trong bốn ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn mực Quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel III.

Huyền Phương