|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nam A Bank dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu lên HOSE hoặc HNX

07:38 | 28/02/2023
Chia sẻ
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ mới bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn 2.400 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Mục tiêu lãi trước thuế 2.400 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên vớimục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.400 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với năm trước.

Mức lợi nhuận này được tính toán dựa trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được kế hoạch đề ra và phù hợp với quy định của NHNN, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định và điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.

 Nguồn: DB tổng hợp.

Cùng với đó, Nam A Bank dự kiến đến tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 10,4%, dư nợ cho vay đạt 132.000 tỷ đồng.Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Tổng tài sản vào cuối năm 2023 của ngân hàng ước đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với đầu năm. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm.

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ, nhằm gia tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng cơ cấu thu nhập. Đảm bảo thu nhập dịch vụ tăng 1,7 – 1,8 lần/năm, từng bước đưa tỷ lệ thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập tới mốc 16% – 17% vào năm 2025.

Đồng thời, có các giải pháp để tăng trưởng đột phá cơ số khách hàng, tăng cường khai thác hệ khách hàng qua kênh số, mở rộng liên kết các đối tác và hệ sinh thái Onebank. 

Tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

Tại đại hội lần này, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua năm 2022 từ hai nguồn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thay thế cho phương án trên, HĐQT trình kế hoạch tăng vốn thêm 2.116 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25%, tương đương hơn 211,6 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được tăng từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu trong năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHNN và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Số tiền dự kiến thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến được phân bổ để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Hiện ngân hàng có một cổ đông lớn duy nhất làCông ty TNHH Rồng Thái Bình Dương với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu là 9,436% vốn điều lệ.

Cùng với đó, Nam A Bank cũng dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á lên sàn HOSE hoặc HNX tuỳ theo điều kiện thị trường.

Rút vốn tại công ty AMC

Nam A Bank cho biết đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước với chỉ đạo yêu cầu ngân hàng chủ động triển khai phương án sắp xếp lại Công ty AMC.

Để có cơ sở triển khai việc sắp xếp lại Công ty AMC trong năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét giao HĐQT lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức của Công ty AMC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trong đó, có thể giảm mức vốn góp của Ngân hàng Nam Á tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ, sau khi được NHNN chấp thuận.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, ngân hàng có chủ trương thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoặc góp vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán; lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng;...

Ngân hàng cũng có kế hoạch tiếp tục tham gia việc tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình NHNN xem xét, phê duyệt. 

Đại hội đồng cổ đông của Nam A Bank được tổ chức tại Đà Lạt ngày 17/3.

Diệp Bình