|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đà Nẵng có thể điều chỉnh hệ số giá đất 2021 tăng, giảm khoảng 10%

21:08 | 25/12/2020
Chia sẻ
Sở Tài chính TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến các Sở, ban ngành trên địa bàn về dự thảo ban hành Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.

Theo Sở Tài chính TP Đà Nẵng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn, căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu Thuê tư vấn khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường trên địa bàn thành phố để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2021.

Đà Nẵng có thể điều chỉnh hệ số giá đất 2021 tăng, giảm khoảng 10% - Ảnh 1.

Một góc khu đô thị ven biển Đà Nẵng. (Ảnh: Chu Lai).

Qua kết quả điều tra, khảo sát giá đất phổ biến thị trường của đơn vị tư vấn thì giá đất phổ biến thị trường khảo sát hiện nay cơ bản không có biến động nhiều so với giá đất phổ biến thị trường xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020.

Do giá đất phổ biến thị trường do đơn vị tư vấn khảo sát không có biến động nhiều nên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020. Một số ít tuyến đường điều chỉnh hệ số tăng, giảm khoảng 10% để tương đồng với các tuyến đường lân cận trong khu vực.

Cụ thể, đối với vị trí, tuyến đường tại đô thị, vị trí 1 đất đô thị đã được đặt tên (2.704 vị trí, tuyến đường), gồm có các hệ số 1,0 đến 2,9.

Đối với đất đô thị tại các vị trí 2 đến vị trí 5 (đường kiệt) có hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,0 đến 1,2. Như vậy, hệ số điều chỉnh giá đất phần lớn từ 1,0 đến 1,2; 

Đối với các vị trí, tuyến đường nông thôn (thuộc địa bàn các xã huyện Hòa Vang); các tuyến đường chưa đặt tên trong các khu dân cư mới có hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,0 đến 1,2.

Đối với các tuyến đường trong Khu công nghệ cao có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0; Đối với các loại đất nông nghiệp có hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,0 đến 1,2.

Theo Sở Tài chính, việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm nhằm mục đích làm cho việc xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được phù hợp với giá đất phổ biến thị trường hàng năm, góp phần chống thất thu ngân sách trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. 

Hệ số điều chỉnh giá đất không áp dụng cho các trường hợp thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức; tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nên sẽ không có tác động nhiều trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trong các trường hợp nêu trên.

Sau khi lấy ý kiến, Sở Tài chính sẽ trình UBND TP Đà Nẵng xem xét theo quy định.

Chu Lai