|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Công ty chuyên sản xuất đá xây dựng tại Bình Phước kinh doanh ra sao trước khi lên UPCoM?

07:20 | 29/11/2023
Chia sẻ
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch hơn 5,63 triệu cổ phiếu BCO của CTCP Xây dựng Bình Phước (Bicoco) trên thị trường UPCoM. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 4/12 với giá tham chiếu chào sàn 11.000 đồng/cp.

Ai đang sở hữu Bicoco?

Theo cáo bạch, CTCP Xây dựng Bình Phước tiền thân là Công ty Xây dựng và Kinh doanh phát triển nhà Bình Phước được thành lập năm 1997. Năm 2017, công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Hiện Bicoco đang hoạt động kinh doanh trong hai lĩnh vực chính là xây dựng, tư vấn xây dựng và khai thác, chế biến, cung cấp đá xây dựng. Trong đó, công ty đã và đang thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, Bicoco đang vận hành và khai thác mỏ đá Núi Gió 3 tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với trữ lượng khai thác 3,2 triệu m3, công suất khai thác 200.000 m3/năm. Mỏ đá đã được khai thác từ tháng 9/2016 và có thời hạn 17 năm.

Về cơ cấu cổ dông tại ngày 15/6, Bicoco có một cổ đông lớn duy nhất là UBND tỉnh Bình Phước với số lượng cổ phiếu sở hữu hơn 5,56 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 98,84%; 65.100 cổ phiếu còn lại tương ứng tỷ lệ 1,16% được nắm giữ bởi 42 cổ đông là các cá nhân trong nước.

(Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ bản cáo bạch).

Hiện Hội đồng quản trị (HĐQT) Bicoco gồm 4 thành viên, đó là ông Lê Minh Thân, Chủ tịch HĐQT không điều hành; và ba Thành viên HĐQT điều hành là ông Vũ Thanh Hải, ông Hoàng Hữu Tuán và bà Nguyễn Thị Thái Hòa.

Các thành viên này đều đang trực tiếp nắm giữ cổ phiếu công ty với số lượng không quá 5.000 đơn vị mỗi cá nhân. Ngoài ra, Chủ tịch Bicoco là người đại diện sở hữu số cổ phiếu hơn 5,56 triệu đơn vị (tỷ lệ 98,84% vốn) cho UBND tỉnh Bình Phước.

Bicoco đang kinh doanh ra sao?

Về tình hình kinh doanh, trong cơ cấu lợi nhuận gộp trong hai năm 2021 – 2022, mảng bán thành phẩm đá xây dựng đóng góp trung bình 97% lợi nhuận gộp của Bicoco, phần lợi nhuận còn lại đến từ hoạt động tư vấn, thiết kế, xây dựng,…

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, Bicoco ghi nhận doanh thu thuần tăng 48,7% so với năm trước đó lên 69,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 4,3 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ ròng 33,3 triệu đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5,1 tỷ đồng.

Năm 2023, Bicoco đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi với doanh thu thuần hợp nhất 60,9 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4,6 tỷ đồng, giảm 10,6% so với thực hiện năm ngoái.

Như vậy, sau nửa đầu năm kinh doanh, Bicoco đã thực hiện 48,8% kế hoạch doanh thu và 110,4% kế hoạch lợi nhuận. Trên cơ sở kết quả đạt được này, công ty dự kiến doanh thu thuần năm 2023 đạt 75,3 tỷ đồng, thực hiện 101,9% kế hoạch và lợi nhuận ròng 6,2 tỷ đồng, thực hiện 133,5% kế hoạch đề ra. 

Về việc chi trả cổ tức, Bicoco dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6,24%. Hai năm trước đó, công ty cũng thực hiện trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ  2,41% (năm 2021) và 6,44% (năm 2022).

(Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ các BCTC hợp nhất).

Diệu Nhi