Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/6: PVS, VEA, NVL

17:40 | 04/06/2019

Chia sẻ

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PVS, VEA, NVL.

PVS - Điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Điều chỉnh mạnh

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kì âm, xu hướng cắt xuống đường trung tâm

- Chỉ báo RSI: Vùng quá bán

- Đường MA: MA50 và MA80 hướng lên

Phân tích: 

Cổ phiếu PVS giảm hơn 5% và đồ thị giá giảm dưới đường trung bình 80 ngày. Hệ thống chỉ báo xu hướng cho tín hiệu bán cổ phiếu PVS tại ngày 31/5/2019 và duy trì mức tăng xu hướng trung hạn. Do đó, trong ngắn hạn, nhà đầu tư chưa nên mở lại vị thế mua mới, còn vị thế trung hạn vẫn tiếp tục nắm giữ vị thế mua. Đồ thị giá có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong vài phiên tới.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/6: PVS, VEA, NVL - Ảnh 1.

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu PVS

VEA - Xu hướng tăng 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: tăng trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động tăng, ở trên đường trung tâm và trên đường tín hiệu. 

- Chỉ báo RSI: trong vùng mua 

- Đường MA: tất cả các đường MA tiếp tục xu hướng tăng. 

Phân tích: 

Cổ phiếu VEA đang vận động trong kênh giá 49,9 – 53,9. Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua ủng hộ trạng thái tăng trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của VEA sẽ có khả tăng tiếp tục đà tăng ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên cùng thanh khoản tăng trở lại. Do vậy VEA khả năng duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự mạnh của VEA là 54,2 và ngưỡng hỗ trợ tại 46,8.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/6: PVS, VEA, NVL - Ảnh 2.

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu VEA

NVL - Xu hướng hồi phục 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: hồi phục trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động tăng, ở trên đường trung tâm và trên đường tín hiệu. 

- Chỉ báo RSI: trong vùng mua 

- Đường MA: các đường MA tiếp tục xu hướng tăng trừ MA 100, MA 150 và MA 200 giảm. 

Phân tích:

Cổ phiếu NVL đang vận động trong kênh giá 58,2 – 62,5. Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua ủng hộ trạng thái hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của NVL sẽ có khả tăng tiếp tục đà tăng ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên trừ MA 100. MA 150 và MA0 tiếp tục giảm cùng thanh khoản tăng trở lại. Do vậy NVL có thể duy trì xu hướng hồi phục ngắn hạn và có khả năng hồi phục trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự mạnh của NVL là 63,2 và ngưỡng hỗ trợ tại 55,5.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/6: PVS, VEA, NVL - Ảnh 3.

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu NVL

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường