Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 31/5: BMP, LCG, MSR

17:29 | 30/05/2019

Chia sẻ

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BMP, LCG, MSR.

BMP - Tích cực

CTCP Chứng khoán Yuanta (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 48,9

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 44,85

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 55

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 44,5

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Đồ thị giá của BMP có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiền ngắn hạn đã cải thiện đáng kể hơn. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại. Mức mục tiêu ban đầu 55.000 đồng. Tỷ trọng giải ngân tối ưu là 23,4%.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 31/5: BMP, LCG, MSR - Ảnh 1.

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu BMP

LCG - Mô hình đảo chiều ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 11,25

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 9,87

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 13

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 9,61

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Đồ thị giá vượt đường trung bình 20 ngày với khối lượng giao dịch tăng mạnh. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và đồ thị giá cũng xác nhận mô hình đảo chiều ngắn hạn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại. Mức mục tiêu ban đầu 13.000 đồng. Tỷ trọng giải ngân tối ưu là 13,06%.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 31/5: BMP, LCG, MSR - Ảnh 2.

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu LCG

MSR - Khối lượng giao dịch đột biến

CTCP Chứng khoán Yuanta (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 21,5

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 17,68

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 27,18

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 15,93

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Đồ thị giá của MSR tăng mạnh và vượt lên trên đường trung bình 100 tuần với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Đồng thời, mức Stock Rating cũng đã tăng lên mức 76 điểm cho thấy các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục tích lũy với tỷ trọng thấp. Xu hướng ngắn hạn đã được nâng từ mức giảm lên tăng, nhưng mức kháng cự mạnh ở mức 21.500 đồng và nhà đầu tư có thể tiếp tục theo dõi cổ phiếu này trong các phiên tới.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 31/5: BMP, LCG, MSR - Ảnh 3.

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu MSR

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Thu Thuỷ