|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhựa Bình Minh vượt 20% mục tiêu lợi nhuận năm, biên lãi gộp lên cao kỷ lục

17:48 | 19/10/2023
Chia sẻ
Sau ba quý, Nhựa Bình Minh đã thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu, vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Báo cáo tài chính quý III/2023 của CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP) cho thấy doanh thu thuần đạt 926 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 51% xuống 527 tỷ đồng. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp đạt 43%, tăng mạnh so với con số 28,2% cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước tới nay tính theo quý.

Các chi phí trong kỳ đều được tiết giảm. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 209 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, 3.703 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 16%, lợi nhuận sau thuế 784 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ. Như vậy, sau ba quý, Nhựa Bình Minh đã thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu, vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Cuối quý III/2023, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.477 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 22% xuống 449 tỷ đồng.

Công ty có 2.035 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, chiếm 59% tài sản. Lượng tiền ngân hàng của công ty đã giảm 54 tỷ đồng so với cuối quý III. 9 tháng đầu năm nay, Nhựa Bình Minh thu về 88 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Nợ phải trả của Nhựa Bình Minh khoảng 770 tỷ đồng, trong đó, dư nợ tài chính chỉ hơn 55 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 2.756 tỷ đồng bao gồm 734 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Xét về dòng tiền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 1.174 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 514 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 434 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 226 tỷ đồng.

Lâm Anh