Chứng khoán

Cổ phiếu DIC sẽ huỷ niêm yết HOSE từ ngày 10/8

15:32 | 10/07/2020

Chia sẻ

Tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính năm 2019 là nguyên nhân khiến gần 26,6 triệu cổ phiếu DIC sẽ bị huỷ niêm yết HOSE.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa ra thông báo về việc huỷ niêm yết gần 26,6 triệu cổ phiếu DIC của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC từ ngày 10/8. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 7/8.

Lý do huỷ niêm yết là tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc.

Ngay sau khi huỷ niêm yết trên HOSE, gần 26,6 triệu cổ phiếu DIC sẽ giao dịch trên UPCoM.

Ngày 6/7 HOSE đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của DIC và yêu cầu DIC gửi công văn giải trình có xác nhận của đơn vị kiểm toán về nguyên nhân dẫn đến việc báo cáo kiểm toán bị từ chối đưa ra ý kiến. Song đến nay phía DIC vẫn không có công văn giải trình về vấn đề này.

Trước đó HOSE đã phải nhắc nhở DIC 3 lần về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý I cũng như báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến là tới thời điểm phát hành báo cáo (ngày 3/7) phía kiểm toán vẫn chưa nhận được các thư xác nhận liên quan đến các khoản gồm: Công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn 302 tỉ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 200 tỉ đồng, phải thu tạm ứng 38 tỉ, phải thu khác ngắn hạn 28 tỉ, phải trả người bán ngắn hạn 38 tỉ, người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,6 tỉ, phải trả khác ngắn hạn 17 tỉ.

Phía kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về tính chính xác của các khoản nêu trên.

Bên cạnh đó với khoản đầu tư hợp tác với Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp trị giá 31 tỉ đồng theo hợp đồng từ năm 2014 đến nay đã hết hạn nhưng các bên đã không thực hiện nội dung đã cam kết trong hợp đồng. Phía kiểm toán không thu thập được các hồ sơ để xác định các bên có tiếp tục thực hiện như cam kết hay không nên không đánh giá được khả năng thu hồi vốn.

Ngoài ra tại thời điểm cuối năm 2019, DIC góp gần 33 tỉ đồng vào công ty liên kết là CTCP Xi măng Yến Mao và 302 triệu vào CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Hưng.

Đến ngày 3/7 phía kiểm toán không nhận được báo cáo tài chính của các đơn vị trên cũng như thư xác nhận về các khoản đầu tư góp vốn. Do đó kiểm toán không đánh giá được giá trị thuần của các khoản đầu tư và khả năng thu hồi vốn.

Kết phiên 10/7 cổ phiếu DIC chốt ở 1.620 đồng/cp. 


Hoàng Kiều