Chứng khoán

Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, cổ phiếu DIC rơi vào diện huỷ niêm yết bắt buộc

14:24 | 08/07/2020

Chia sẻ

Tới ngày phát hành báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, đơn vị kiểm toán vẫn không nhận được thư xác nhận liên quan đến công nợ phải thu 568 tỉ đồng, khoản phải trả gần 58 tỉ đồng của DIC.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có công văn gửi đến CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (Mã: DIC) thông báo cổ phiếu DIC đã rơi vào diện huỷ niêm yết bắt buộc.

HOSE cho biết đã nhận được báo cáo tài chính kiểm năm 2019 của DIC, trong đó Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối.

Căn cứu quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58 và Khoản 1.8 Điều 26 quy chế niêm yết tại HOSE thì chứng khoán bị huỷ niêm yết khi tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất.

HOSE  yêu cầu phía DIC phải có công văn giải trình có xác nhận của đơn vị kiểm toán về nguyên nhân dẫn đến việc báo cáo kiểm toán bị từ chối đưa ra ý kiến.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến là tới thời điểm phát hành báo cáo (ngày 3/7) phía kiểm toán vẫn chưa nhận được các thư xác nhận liên quan đến các khoản gồm: Công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn 302 tỉ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 200 tỉ đồng, phải thu tạm ứng 38 tỉ, phải thu khác ngắn hạn 28 tỉ, phải trả người bán ngắn hạn 38 tỉ, người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,6 tỉ, phải trả khác ngắn hạn 17 tỉ.

Thư xác nhận công nợ phải thu là một thủ tục quan trọng để kiểm toán viên thu thập bằng chứng về sự hiện hữu của khoản mục này, được thu thập trực tiếp bằng văn bản từ các nguồn độc lập bên ngoài đơn vị.

Khoản mục nợ phải thu là một khoản mục quan trọng, là tài sản của doanh nghiệp đang bị đối tác bên ngoài chiếm dụng, cũng như sẽ hé lộ các sai phạm tồn tại (nếu có) trong việc ghi nhận cũng như quản lý nợ phải thu tại các doanh nghiệp.

Phía kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về tính chính xác của các khoản nêu trên.

Bên cạnh đó với khoản đầu tư hợp tác với Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp trị giá 31 tỉ đồng theo hợp đồng từ năm 2014 đến nay đã hết hạn nhưng các bên đã không thực hiện nội dung đã cam kết trong hợp đồng. Phía kiểm toán không thu thập được các hồ sơ để xác định các bên có tiếp tục thực hiện như cam kết hay không nên không đánh giá được khả năng thu hồi vốn.

Theo thuyết minh, ngày 19/6/2014 DIC và Công ty Phát triển Công nghiệp đã ký hợp đồng góp vốn với mục đích sở hữu và khai thác hệ thống tài sản là máy móc thiết bị lò quay clinker công suất 1.200 tấn/ngày mua lại của CTCP Xi măng Hữu Nghị.

Theo thoả thuận, tổng số tiền DIC góp vốn sẽ được chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp làm hai lần. Lần 1 không quá một năm sẽ chuyển nhượng 11 tỉ đồng đồng thời được hưởng lãi suất cố định 14%/năm. Lần 2 không quá ba năm sẽ chuyển 20 tỉ còn lại cùng với lãi suất 11,5%/năm đầu tiên, các năm sau theo thoả thuận của hai bên.

Nếu Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp không thực hiện theo các cam kết trên thì DIC có quyền trưng thu hoặc thanh lý tài sản để thu hồi vốn.

Ngoài ra tại thời điểm cuối năm 2019, DIC góp gần 33 tỉ đồng vào công ty liên kết là CTCP Xi măng Yến Mao và 302 triệu vào CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Hưng.

Đến ngày 3/7 phía kiểm toán không nhận được báo cáo tài chính của các đơn vị trên cũng như thư xác nhận về các khoản đầu tư góp vốn. Do đó kiểm toán không đánh giá được giá trị thuần của các khoản đầu tư và khả năng thu hồi vốn.

Hết năm 2019, DIC đạt 1.842 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 44% so với năm 2018 nhưng lại báo lỗ hơn 66 tỉ đồng. DIC giải trình là năm 2019 xuất khẩu clinker gặp khó, cạnh tranh manh với Trung Quốc, giá clinker liên tục giảm, hợp đồng xuất khẩu đã ký phải thực hiện nên doanh thu tăng nhưng lãi báo lỗ. Còn clinker thương mại nội địa cũng gặp khó, giá mua xấp xỉ giá bán nên để giữ khách DIC vẫn phải kinh doanh và buộc trích dự phòng công nợ khó đòi.

Quý I/2020, DIC tiếp tục báo lỗ gần 28 tỉ đồng. Doanh nghiệp giải trình do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tình hình kinh doanh các mặt hàng chính là clinker, thạch cao, sắt thép… gặp khó. Lỗ luỹ kế đến cuối tháng 3 là gần 41 tỉ đồng.

DIC hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, xây dựng trong đó các sản phẩm chính gồm: clinker, sắt thép, xi măng, ngói màu với vốn điều lệ gần 266 tỉ đồng.

Kết phiên 7/7 cổ phiếu DIC ở 1.680 đồng/cp.

Hoàng Kiều