Nhà đất

CII mở đợt phát hành trái phiếu thứ 7 trong năm, dự kiến huy động 500 tỉ đồng

07:24 | 10/10/2019

Chia sẻ

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố kế hoạch huy động 500 tỉ đồng trái phiếu để tăng qui mô vốn và đầu tư dự án.

Ngày 9/10, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) đã thông qua phương án phát hành tối đa 500 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ, có kì hạn tối đa 24 tháng.

Lãi suất và ngày phát hành trái phiếu do HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng quyết định.

Số tiền thu được từ việc chào bán các gói trái phiếu sẽ phục vụ cho việc tăng qui mô vốn hoạt động và đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 7 trong năm của CII. Tính từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu công ty đã huy động thành công khoảng 2.811 tỉ đồng.

Ngày 25/2, CII huy động được 370 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 3 năm và lãi suất 9,5% mỗi năm, mở đầu cho đợt huy động vốn bằng trái phiếu trong năm.

Ngày 18/3, CII công bố đã huy động được 1.150 tỉ đồng trái phiếu để tài trợ vốn cho các dự án BOT trọng điểm. Lô trái phiếu này có kì hạn 10 năm với lãi suất 7,2% mỗi năm, được Guarantco, công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Developement Group) bảo lãnh thanh toán 100% tổng giá trị phát hành.

Ngày 24/4, CII tiếp tục huy động thành công 30 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 1 năm với lãi suất 10% mỗi năm.

Ngày 21/5, CII thu về 261 tỉ đồng trái phiếu trong số 300 tỉ đồng trái phiếu dự kiến phát hành. Trái phiếu này có kì hạn 36 tháng, lãi suất của hai kì tính lãi đầu tiên là 11%, lãi suất của những kì tính lãi tiếp theo được xác định bằng tổng 3,5% và lãi suất tham chiếu.

Ngày 24/7, CII hoàn tất thương vụ phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 36 tháng, lãi suất được tính tương tự như đợt phát hành vào ngày 21/5.

Ngày 15/8, CII đã kết thúc đợt phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 12 tháng, lãi suất được cố định 9,5% mỗi năm.

Nguyên Ngọc