|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) lỗ kỷ lục gần 400 tỷ đồng

07:04 | 24/01/2024
Chia sẻ
Chứng khoán Tân Việt lỗ ròng quý IV/2023 hơn 66 tỷ đồng, thu hẹp so với mức lỗ hơn 202 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, công ty lỗ sau thuế 397,3 tỷ đồng, trong khi kế hoạch năm 2023 lỗ 570 triệu đồng.

KQKD quý IV/2023 của TVSI. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 mới công bố, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) ghi nhận doanh thu hoạt động 24,2 tỷ đồng, giảm 87,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, doanh thu từ các hoạt động chính của công ty trong kỳ đều giảm mạnh như lãi từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 80,3% xuống còn 11,5 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 88,5% xuống 5,3 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán giảm 77,3% xuống 6 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán giảm 98,6% xuống còn gần 780 triệu đồng.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động quý IV/2023 gần 25,5 tỷ đồng, giảm 84,7%, chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính giảm 98,9% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 852,2 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán gần 24 tỷ đồng, tăng 8,6%. Như vậy, TVSI lỗ mảng môi giới chứng khoán 18 tỷ đồng trong quý cuối năm 2023.

Kết quả, Chứng khoán Tân Việt lỗ ròng quý IV/2023 hơn 66 tỷ đồng, thu hẹp so với mức lỗ hơn 202 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, công ty lỗ ròng 397,3 tỷ đồng, trong khi công ty lên kế hoạch năm 2023 lỗ ròng 570 triệu đồng.

KQKD của Chứng khoán Tân Việt giai đoạn 2012 - 2023. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ các BCTC đã kiểm toán).

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản công ty đạt 4.027 tỷ đồng, giảm khoảng 13 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý III/2023. Trong đó, cho vay margin 203,6 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cuối quý III/2023.

Thời điểm cuối quý IV/2023, Chứng khoán Tân Việt có danh mục FVTPL trị giá 1.841 tỷ đồng, giảm khoảng 26 tỷ đồng so với cuối quý III/2023, do công ty giảm tỷ trọng khoản đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết xuống còn 1.639 tỷ đồng. Các khoản đầu tư còn lại được giữ nguyên gồm 29,4 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi và 172,5 tỷ đồng cổ phiếu (đang lãi nhẹ 3,5%; tương đương 6 tỷ đồng).

Danh mục FVTPL của Chứng khoán Tân Việt thời điểm đầu và cuối năm 2023. (Nguồn: BCTC).

Diệu Nhi