|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt

08:08 | 17/09/2023
Chia sẻ
Ngày 15/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định về việc chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt của CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) do đã khắc phục được tình trạng kiếm soát đặc biệt.

Trước đó, ngày 18/5, UBCKNN đã quyết định đưa Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 - 17/9.

Giữa tháng 8, Chứng khoán Tân Việt đã công bố báo cáo tài chính năm 2022. Ngày 5/9 công ty công bố báo cáo soát xét bán niên năm 2023. Bên cạnh kết quả kinh doanh không mấy tích cực, công ty kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính của công ty liên quan đến hoạt động mua lại trái phiếu.

Về phần, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, theo báo cáo tài chính bán niên 2023 đã soát xét, TVSI ghi nhận doanh thu hoạt động 134,3 tỷ đồng, giảm 92,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 93,2% xuống 55,2 tỷ đồng; Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 92,5% còn 21,8 tỷ đồng; Doanh thu môi giới chứng khoán giảm 90,1% còn 27,6 tỷ đồng; Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán giảm 91,2% còn 27,5 tỷ đồng.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động TVSI cũng giảm 93,2% xuống còn 76,5 tỷ đồng. Chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 99,6% xuống còn 1,7 tỷ đồng; chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 74,5% xuống còn 68,1 tỷ đồng. Kết quả là, TVSI báo lỗ sau thuế nửa đầu năm nay 336,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 275,2 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý II, tổng tài sản TVSI đạt 4.043 tỷ đồng, giảm 5,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay hoạt động margin 210,4 tỷ đồng, giảm 33,3% so với đầu năm.

Về hoạt động tự doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, TVSI lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 798,5 triệu đồng, trong khi đó lỗ bán các tài sản tài chính gần 6,4 tỷ đồng. Như vậy, Chứng khoán Tân Việt lỗ ròng mảng này 5,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Tại ngày 30/6, danh mục FVTPL của công ty đạt 1.929 tỷ đồng (chiếm 47,7% tổng tài sản công ty), trong đó phần lớn là trái phiếu chưa niêm yết (1.725 tỷ đồng); tiếp theo là 172,5 tỷ đồng cổ phiếu; 29,4 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi; và 2 tỷ quỹ đại chúng.

Danh mục FVTPL của Chứng khoán Tân Việt tại thời điểm đầu năm và cuối quý II. (Nguồn: BCTC).

Diệu Nhi

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh có phần chiếm ưu thế
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù ngưỡng hỗ trợ xa quanh 1.17x, đã cho phản ứng và giúp VN-Index tránh được nhịp giảm sâu, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp vẫn đang có phần chiếm ưu thế.