|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán SSI dự trả cổ tức tiền mặt 10%, tăng vốn điều lệ lên lớn nhất thị trường

20:43 | 05/04/2023
Chia sẻ
Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niêm 2023 mới công bố, Chứng khoán SSI dự kiến trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và chào bán tối đa 104 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Chứng khoán SSI hiện có vốn hóa lớn nhất toàn ngành chứng khoán Việt Nam.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, CTCP Chứng khoán SSI (mã: SSI) dự kiến chi 1.501 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tức là nhà đầu tư sẽ nhận được 1.000 đồng trên mỗi cổ phần nắm giữ.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của SSI. (Nguồn: SSI).

Bên cạnh đó, để tăng cường năng lực tài chính cho công ty theo phương án sử dụng vốn, SSI dự kiến chào bán tối đa 104 triệu cổ phần với mức giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.

Dự kiến sau khi chào bán, Chứng khoán SSI sẽ sở hữu vốn điều lệ lớn nhất thị trường với hơn 16.000 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được ủy quyền tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua. Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 - 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.

 

Diệu Nhi