|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán SSI đạt lợi nhuận cao nhất 2 năm

12:46 | 18/04/2024
Chia sẻ
Chứng khoán SSI công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ quý I với doanh thu hoạt động 1.920 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 727 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 51% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong khoảng 2 năm gần đây của công ty này.

Theo công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ quý I, Chứng khoán SSI (Mã: SSI) ghi nhận doanh thu mảng dịch vụ chứng khoán gần 911 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu. Trong đó, nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt 464 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Trong quý, SSI giữ vị trí thứ hai về thị phần môi giới với 9,32%.

Nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán đạt doanh thu thuần 447 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay margin cuối kỳ đạt 16.957 tỷ đồng, tăng 16% sau 3 tháng.

Doanh thu hoạt động đầu tư đạt 902 tỷ đồng, tăng 33% so với quý I/2023 và đóng góp 46% tổng doanh thu hoạt động.

Chi phí hoạt động quý I tăng 54% so với cùng kỳ lên 578 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 7% về 391 tỷ đồng.

Công ty mẹ SSI kết thúc quý I với kết quả lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 727 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 51% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tốt nhất kể từ quý IV/2021 (lợi nhuận sau thuế 1.012 tỷ đồng).

SSI có quỹ lãi cao nhất kể từ sau quý IV/2021. (Nguồn: X.N tổng hợp).

Theo SSI, doanh thu hợp nhất ước đạt 2.022 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 945 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này tương ứng mức thực hiện 25% và 28% so với kế hoạch 2024 (dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua).

Tại cuối tháng 3, công ty mẹ có tổng tài sản 64.712 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm.

Giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 11% sau 3 tháng, về mức trên 39.000 tỷ đồng. Đáng chú ý trong đó, công ty đã hạ đáng kể lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Cụ thể hơn, theo giá gốc, lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ có giá trị cuối tháng 3 trên 1.423 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Danh mục gồm một số khoản đầu tư như VPB, STB, FPT, HPG, VIC, VIB...

Sau khi tăng vọt vào cuối năm trước, chứng chỉ tiền gửi giảm 16% về 25.064 tỷ đồng.

Giá trị trái phiếu trong FVTPL ghi nhận mức 12.587 tỷ đồng vào cuối tháng 3, tăng 4% so với đầu năm. 

 Thuyết minh FVTPL của SSI tại cuối tháng 3. (Nguồn: BCTC quý I công ty mẹ).

Xuân Nghĩa