|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán VIX chốt lãi tự doanh 100 tỷ đồng, bơm thêm nghìn tỷ cho margin

14:20 | 17/04/2024
Chia sẻ
Chứng khoán VIX báo lãi ròng quý I/2024 gần 162 tỷ đồng, chủ yếu do hiện thực hóa danh mục đầu tư, cho vay ký quỹ đạt mức cao kỷ lục cùng với hoạt động môi giới tăng trưởng đáng kể.

KQKD quý I/2024 của Chứng khoán VIX. (Bảng: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Theo báo cáo tài chính quý I/2024 mới công bố, Chứng khoán VIX (mã: VIX) ghi nhận doanh thu hoạt động 360,6 tỷ đồng, tăng 32,6% so với quý I/2023. Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động công ty đạt 135 tỷ đồng, giảm 46,8% so với cùng kỳ. Kết quả là, công ty báo lợi nhuận kế toán sau thuế quý I/2024 đạt 161,9 tỷ đồng, gấp 15,6 lần so với cùng kỳ. 

Năm 2024, Chứng khoán VIX đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.056 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu tiên của năm, công ty đã thực hiện được 15,3% mục tiêu lợi nhuận năm.

Giải trình về kết quả đạt được, Chứng khoán VIX cho biết thị trường diễn biến tích cực cùng với việc hiện thực hóa danh mục đầu tư trong quý I đã giúp công ty có được mức lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tự doanh là 100 tỷ so với việc lỗ trước thuế từ hoạt động tự doanh của kỳ trước là 22 tỷ đồng. 

Tính đến cuối tháng 3, dư nợ từ hoạt động cho vay ký quỹ của công ty đạt mốc cao kỷ lục 4.159 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng 38,3% so với thời điểm đầu năm 2024, dẫn đến thu từ hoạt động phải thu và cho vay trong quý I đạt 115 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Cùng với đó, hoạt động môi giới cũng có sự tăng trưởng đáng kể, doanh thu từ phí môi giới quý I đạt 40,2 tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ.

Cho vay margin của Chứng khoán VIX giai đoạn quý I/2020 - quý I/2024. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ các BCTC).

Tại ngày 31/3, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán VIX đạt 10.281 tỷ đồng, tăng 1.194 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL của công ty có giá trị gốc 4.903 tỷ đồng, chiếm 47,7% tổng tài sản và giảm 9,8% so với đầu năm.

Danh mục này có giá trị thị trường gần 5.218 tỷ đồng, như vậy Chứng khoán VIX đang tạm lãi 6,4%, tương đương 315 tỷ đồng. Chi tiết danh mục FVTPL gồm 3.458 tỷ đồng cổ phiếu, 788,3 tỷ đồng trái phiếu và 657 tỷ đồng ủy thác đầu tư. 

Danh mục FVTPL của Chứng khoán VIX thời điểm đầu và cuối quý I/2024. (Nguồn: BCTC).

Diệu Nhi