|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chứng khoán Dầu khí thông báo sự kiện vi phạm chéo 2 lô trái phiếu của Novaland

17:37 | 23/02/2023
Chia sẻ
Hai lô trái phiếu Chứng khoán Dầu khí đề cập có mã NVLH2224006 và NVLH2123014.

Ngày 21/2, CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) với vai trò đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm lô Trái phiếu NVLH2123009 thông báo tổ chức phát hành là CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán trái phiếu NVLH2123009 tại ngày đáo hạn trái phiếu và không thực hiện khắc phục đầy đủ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Novaland thông tin việc chậm trễ thanh toán lãi, gốc trái phiếu do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán. Hiện doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực đưa ra những giải pháp cơ cấu tài chính phù hợp; tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các bên liên quan. 

Tối cùng ngày, Novaland đã đưa ra hai phương án đối với lô trái phiếu NVLH2123009: Giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp, hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm bất động sản do doanh nghiệp đang đầu tư và phát triển

Novaland cho biết doanh nghiệp đã rất nỗ lực thực hiện thanh toán phần lãi đến hạn đối với lô trái phiếuNVLH2123009. Các đề xuất của doanh nghiệp hoàn toàn xuất phát từ sự kiện bất khả kháng theo các biến động không thể lường trước của thị trường và phù hợp với quy định tại văn kiện phát hành trái phiếu (Điều 15 Các Điều khoản và điều kiện trái phiếu).

Đồng thời, Novaland cũng cam kết các phương án đề xuất nói trên đảm bảo về mặt pháp lý và phù hợp với định hướng xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu trong bối cảnh hiện nay theo nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ.

"Đây cũng là những giải pháp phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích cho các trái chủ trong bối cảnh hiện tại”, Novaland khẳng định.

Ngày 22/2, Chứng khoán Dầu khí tiếp tục có thông báo sự kiện vi phạm chéo hai lô trái phiếu NVLH2224006 và NVLH2123014 phát sinh từ lô trái phiếu NVLH2123009 nói trên.

Đối với trái Phiếu NVLH2224006, Chứng khoán Dầu khí cho biết tổ chức phát hành đã không bổ sung tài sản bảo đảm đúng thời hạn theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu số 243/NQ-HNNSHTP ngày 12/12/2022.

"Việc bổ sung tài sản bảo đảm không đúng hạn của tổ chức phát hành được coi là sự kiện vi phạm giá trị tài sản bảo đảm theo Điều 8.1 (a) tại các Điều khoản và Điều kiện trái phiếu NVLH2224006.

Đồng thời, tổ chức phát hành không thanh toán đúng hạn cho trái phiếu NVLH2123009 theo Công văn số 220/TB-CKDK ngày 21/2/2023 của PSI về việc thông báo sự kiện vi phạm không thanh toán và không khắc phục đầy đủ, đúng hạn theo các quy định tại Văn kiện trái phiếu NVLH2123009.

Với sự kiện này, tổ chức phát hành được coi là vi phạm theo sự kiện vi phạm chéo quy định tại Điều 8.1 (e) tại các Điều khoản và Điều kiện trái phiếu NVLH2224006", thông báo của Chứng khoán Dầu khí cho biết.

Chứng khoán Dầu khí cũng đưa ra thông báo ngày chốt mã trái phiếu NVLH2224006 là ngày 6/3/2023.

 (Nguồn: Chứng khoán Dầu khí).

Đối với lô trái phiếu NVLH2123014, Chứng khoán Dầu khí thông tin Novaland đã vi phạm sự kiện không thanh toán và không khắc phục đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Văn kiện Trái phiếu NVLH2123009 theo Công văn số 220/TB-CKDK ngày 21/2/2023 của Chứng khoán Dầu khí.

Với sự kiện này, Novaland được coi là vi phạm theo sự kiện vi phạm chéo, được quy định tại Điều 8.1 (e) các Điều khoản và Điều kiện trái phiếu NVLH2123014, dẫn tới trái phiếu NVLH2123014 đến hạn và phải được Novaland mua lại trước hạn theo thông báo sự kiện vi phạm và thông báo mua lại bắt buộc ngày 22/2/2023 của Chứng khoán Dầu khí.

  (Nguồn: Chứng khoán Dầu khí).

Lô trái phiếu NVLH2123009 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng do Novaland phát hành vào ngày 12/8/2021 và đáo hạn vào ngày 12/2/2023 (kỳ hạn 18 tháng), có lãi suất cố định 10,5% mỗi năm và 6 tháng trả lãi một lần, được bảo đảm bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Mục đích phát hành để Novaland tăng quy mô vốn hoạt động, qua đó thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các dự án khác.

Theo thông tin công bố, trái chủ của lô trái phiếu nói trên gồm ba doanh nghiệp chiếm 67,79%: Doanh nghiệp A (49,9%), doanh nghiệp B (1,09%), doanh nghiệp C (16,8%); còn lại là các nhà đầu tư cá nhân chiếm 32,21%. Trong số ba doanh nghiệp có một công ty chứng khoán nắm giữ 7,14% giá trị trái phiếu được phát hành.

Đây là khoản huy động do PSI tư vấn, đồng thời là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Lô trái phiếu NVLH2224006 có giá trị 1.500 tỷ đồng, được Novaland phát hành ngày 15/3/2022 và đáo hạn ngày 15/3/2024 (kỳ hạn 24 tháng).

Lô trái phiếuNVLH2123014 có giá trị 1.000 tỷ đồng, được Novaland phát hành ngày 18/11/2021 và đáo hạn ngày 18/5/2023. Cuối tháng 12 năm ngoái, PSI từng ra thông báo sự kiện vi phạm nghĩa vụ lô trái phiếu NVLH2123014 do Novaland phát hành.

Theo phản hồi của Novaland, thông báo này “chưa phù hợp với các quy định tại các Văn kiện trái phiếu có liên quan và đang trong quá trình làm việc để yêu cầu PSI gỡ bỏ thông báo. Hai bên cũng tích cực làm việc cùng nhau để đưa ra các phương án phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các trái chủ”.

Nguyên Ngọc