Doanh nghiệp

Chứng khoán ACB sắp huy động 1.100 tỉ đồng trái phiếu

10:19 | 18/03/2019

Chia sẻ

Năm 2018, chứng khoán ACB đạt tổng doanh thu 551 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 82 tỉ đồng.

Chứng khoán ACB sắp huy động 1.100 tỉ đồng trái phiếu  - Ảnh 1.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.100 trái phiếu. Trái phiếu là trái phiếu thường, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỉ đồng/đơn vị.

Kỳ hạn trái phiếu trong vòng một năm với lãi suất danh nghĩa thay đổi do Hội đồng quản lý tài sản nợ và tài sản có (Hội đồng ALCO) quyết định linh hoạt trong từng thời kỳ, nhưng không quá 9,5%/năm.

Trong đó, phí môi giới không vượt quá 0,25%/năm. Lãi suất được xác định bằng cách lấy lãi suất kỳ hạn một năm của Ngân hàng TMCP Á Châu cộng thêm từ 0,5% đến 2,5%.

Thời hạn cam kết nắm giữ gồm 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng, hết thời hạn này trái phiếu được quyền mua bán lại.

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến phát hành, quyết định lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu, thời điểm chào bán và khối lượng chào bán cho từng nhà đầu tư...

Năm 2018, ACBS đạt tổng doanh thu 551 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 82 tỉ đồng. Tổng tài sản tại thời điểm kết thúc năm đạt 2.751 tỉ đồng, nợ phải trả 926 tỉ đồng chủ yếu là trái phiếu phát hành ngắn hạn. Đối tượng phát hành thời điểm này gồm cá nhân Cao Toàn Mỹ 208 tỉ đồng, CTCP Xây dựng Coteccons 100 tỉ đồng và các nhà đầu tư khác 566 tỉ đồng.

Đông A