|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cảnh báo về việc làm giả tài liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

08:03 | 07/01/2023
Chia sẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định không ban hành tài liệu "Biên bản vi phạm hạn mức cho vay" số 715/QĐ-XPHC ngày 6/12/2022 với nội dung xử phạt hành chính đối với CTCP Chứng khoán DSC.

Ngày 6/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết nhận được văn bản của Công ty cổ phần Chứng khoán DSC phản ánh về việc trên mạng xã hội có lan truyền tài liệu có tên "Biên bản vi phạm hạn mức cho vay" số 715/QĐ-XPHC ngày 6/12/2022 với nội dung Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán DSC, giả mạo tài liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định không ban hành tài liệu "Biên bản vi phạm hạn mức cho vay" số 715/QĐ-XPHC ngày 6/12/2022 nêu trên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các tổ chức, cá nhân không tham gia vào việc phát tán, lan truyền tài liệu giả mạo nói trên. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Văn Giáp

Tăng trưởng xuất khẩu dệt may quý I chạm đáy, doanh nghiệp lo vắng đơn hàng quý cao điểm sắp tới
Trước tác động của lạm phát và suy thoái toàn cầu, xuất khẩu dệt may quý I năm nay giảm sâu nhất kể từ năm 2009. Đơn hàng quý II, III của các doanh nghiệp vẫn bị thu hẹp, các nhà máy hoạt động dưới công suất, công nhân phải giảm giờ làm.