|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi quy định kinh doanh xăng dầu trước kỳ điều hành 21/11

08:07 | 17/11/2022
Chia sẻ
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến, sửa đổi quy định kinh doanh xăng dầu, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến chu kỳ điều hành giá xăng dầu, chiết khấu, đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn…

Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi các bộ ngành, địa phương về việc rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đang rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 83 và Nghị định 95 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong tháng 11.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp rà soát và bước đầu đưa ra một số vấn đề cần đề xuất, sửa đổi, trong đó có vấn đề về chu kỳ điều hành giá xăng dầu, việc quy định chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn…

Ngoài ra, các Bộ cũng cho rằng cần sửa đổi quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân đầu mối xăng dầu; thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu; quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương đề nghị các bộ ngành và địa phương, UBND các tỉnh, thành phố tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 83 và Nghị định 95, có ý kiến với các nội dung đề xuất sửa đổi cũng như các nội dung khác nếu có. Văn bản cử người và tham gia ý kiến của Bộ ngành, địa phương gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20/11.

Một số quy định trong Nghị định 95 không còn phù hợp với thực tiễn. (Ảnh: Hoàng Anh)

Trước đó trong công điện ngày 11/11, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương triển khai các giải pháp theo thẩm quyền để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày 12/11.

Bộ Công Thương cũng được giao kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định;  rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn. Việc sửa đổi Nghị định này phải bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính định kỳ trước ngày 20 hàng tháng rà soát, tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu và chủ động xem xét việc điều chỉnh theo quy định, bảo đảm sát với thực tiễn của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện ngay nhiệm vụ này để phục vụ kỳ điều hành giá ngày 21/11 tới đây.

Hoàng Anh