|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Biên lãi gộp của Traphaco đạt gần 50% quý IV/2023, vượt xa Imexpharm và Dược Hậu Giang

14:30 | 30/01/2024
Chia sẻ
Quý IV/2023, biên lãi gộp của Traphaco đạt 49,9%, thu hẹp so với các quý liền trước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với một số doanh nghiệp dược đầu ngành như Imexpharm hay Dược Hậu Giang.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của Traphaco (Mã: TRA) nhích nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 585 tỷ đồng. Giá vốn trong kỳ tăng nên biên lãi gộp thu hẹp về 49,9% quý này, mức thấp trong nhiều quý.

Tuy vậy, con số 49,9% này cao hơn nhiều so với một số doanh nghiệp dược đầu ngành đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 như 33,7% của Imexpharm (Mã: IMP) hay 43% của Dược Hậu Giang (Mã: DHG).

Trong các chi phí, chi phí bán hàng của Traphaco chiếm tỷ trọng lớn nhất với 139 tỷ, giảm 15%. Chi phí quản lý của doanh nghiệp cũng được tiết giảm. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 53 tỷ, tăng 36% so với mức nền thấp của quý IV/2022.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Cả năm 2023, doanh thu thuần đạt 2.297 tỷ, lãi ròng còn 285 tỷ, giảm lần lượt 4% và 3% so với mức kỷ lục thiết lập năm trước đó. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu và 87% mục tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023. 

Tổng tài sản của Traphaco cuối năm 2023 đạt gần 2.041 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm trong đó hàng tồn kho gần 468 tỷ, không chênh lệch nhiều sau một năm.

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 780 tỷ đồng, chiếm 38% tài sản và tăng 56% sau 12 tháng. Năm ngoái, Traphaco nhận được hơn 30 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Tổng dư nợ vay tại cuối kỳ xấp xỉ 168 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm. Năm vừa rồi, công ty đã đi vay 108 tỷ đồng và trả nợ gốc 53 tỷ. Chi phí lãi vay cả năm chỉ gần 4 tỷ.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 1.486 tỷ, với 277 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 541 tỷ cho quỹ đầu tư phát triển.

Minh Hằng