|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bảo hiểm Agribank báo lãi giảm 17% trong quý III, gửi gần 3.000 tỷ đồng tại ngân hàng

16:32 | 19/10/2023
Chia sẻ
ABIC là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên công bố cáo báo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ. Hai quý trước đó, doanh nghiệp từng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - Mã: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 71,2 tỷ đồng, giảm 16,9% so với vùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ABIC đạt 56,9 tỷ đồng. 

Trong quý III, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty đã giảm 4,9% so với cùng kỳ, đạt 467,8 tỷ đồng.

Nguồn doanh thu phí bảo hiểm của ABIC chủ yếu tới từ bảo hiểm y tế và tai nạn con người (318 tỷ đồng trong quý III) và bảo hiểm xe cơ giới (74 tỷ đồng). Cả hai hoạt động trên đều ghi nhận doanh thu đi xuống trong quý III. Ngoài ra, chi phí dự phòng và chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng lên cũng ảnh hưởng tới doanh thu thuần.

Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm 5,4% xuống còn 297,9 tỷ đồng khi chi phí bồi thường đi xuống. Do vậy, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nguồn thu chính của ABIC, đã giảm 3,9% so với cùng kỳ, đạt 169,9 tỷ đồng. 

Tương tự như trong quý II, hoạt động tài chính của ABIC ghi nhận kết quả khả quan, đem về cho công ty 46,2 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn (46,1 tỷ đồng). Các hoạt động khác của ABIC gần như không ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,7% lên mức 145,2 tỷ đồng là nguyên nhân chính chủ yếu khiến lợi nhuận trước thuế của công ty sụt giảm.

Tuy nhiên, nếu xét lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ABIC vẫn tăng gần 27% nhờ vào kết quả mạnh mẽ trong quý I và quý II. Sau khi trừ đi thuế, ABIC thu về 56,9 tỷ đồng trong quý III và 212 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

 

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của ABIC đạt 3.982 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm ngoái. Trong cơ cấu danh mục đầu tư của ABIC, các khoản đầu tư ngắn hạn chiếm tỷ trong chính.

Sau nửa đầu năm, công ty đã chuyển toàn bộ danh mục đầu tư từ dài hạn sang ngắn hạn, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm từ 33 tỷ đồng xuống chỉ còn 58.000 đồng. Trong khi đó, số dư đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên gần 3.000 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn của ABIC toàn bộ đều dưới dạng tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn từ ba tháng trở lên và dưới 12 tháng. Tính đến ngày 30/9, phải thu từ lãi tiền gửi ngân hàng của ABIC đạt 94,4 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với đầu năm.

Một số chỉ số tài chính trong quý III.


Trong năm 2023, ABIC đặt mục tiêu mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm năm 2023 đạt 2.097 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả năm 2022, doanh thu tài chính năm 2023 ở mức 160 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, tăng lần lượt 21,2% và 10,3% so với năm 2022. Tỷ suất sinh lời (ROE) tối thiểu 15%/năm, trả cổ tức tỷ lệ 20%.

Cuối năm 2022, Agribank là công ty mẹ của ABIC sở hữu 51,74% vốn chủ sở hữu, tương đương 26,7 triệu cổ phiếu. Tổng CTCP tái bảo hiểm Quốc gia sở hữu gần 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 8,49% và nhà đầu tư nước ngoài là AFC VF Limited nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu, tương đương 6,03%.

Minh Quang