|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bamboo Capital lỗ gần 340 tỷ quý IV/2022

14:19 | 21/01/2023
Chia sẻ
Chi phí lãi vay tăng mạnh, việc huy động vốn khó khăn làm cho thị trường M&A gần như bị đóng băng khiến Bamboo Capital lần đầu tiên báo lỗ. Dù vậy nhờ kết quả của ba quý trước nên cả năm 2022 công ty lãi sau thuế gần 546 tỷ đồng.

Vì sao BCG báo lỗ quý IV/2022?

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) cho thấy doanh thu thuần đạt 1.221 tỷ đồng, tăng hơn 78% so với cùng kỳ năm ngoái.

BCG cho biết, cơ cấu doanh thu quý IV vẫn đến chủ yếu từ ba mảng chính là mảng bất động sản với 272 tỷ, năng lượng tái tạo 207 tỷ và mảng xây dựng - hạ tầng với 616 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 385 tỷ đồng, bằng 56% cùng kỳ, chủ yếu là lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 57% lên 604 tỷ đồng phần lớn do áp lực từ chi phí lãi vay, lãi trái phiếu.

Thu không đủ bù chi khiến BCG lỗ sau thuế 338 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 271 tỷ đồng.

BCG giải trình, những biến động của nền kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước cùng bối cảnh lãi suất liên tục tăng cao đã tạo sức ép tài chính nặng nề. Chi phí lãi vay tăng mạnh, việc huy động vốn khó khăn làm cho thị trường M&A gần như bị đóng băng, vì vậy BCG cũng đã không thực hiện giao dịch nào trong quý cuối năm. Điều này đã làm cho doanh thu tài chính của BCG giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của BCG đạt 4.532 tỷ đồng, tăng 75% so với 2021. Nhờ các quý  trước có lãi nên cả năm, BCG lãi sau thuế 546 tỷ đồng, bằng 55% cùng kỳ. 

Với kết quả trên, BCG đã thực hiện được 62,5% kế hoạch về doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Đại diện BCG cho biết việc chưa đạt được kế hoạch đã đề ra là do mục tiêu năm 2022 được xây dựng rất tham vọng dựa trên những giả thuyết tích cực về thị trường tại thời điểm đầu năm. Ngoài ra, thị trường bất động sản và mảng năng lượng tái tạo vẫn có nhiều biến động về chính sách cũng như môi trường kinh doanh xấu đi trong nửa cuối của năm cũng phần nào ảnh hưởng tới tiến độ dự án của công ty.

Nguồn: BCTC quý IV/2022 của công ty.

Dư nợ trái phiếu gần 8.800 tỷ đồng, không có trái phiếu đáo hạn năm 2023

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản BCG đạt 44.006 tỷ đồng, tăng 17%, tương ứng tăng 6.317 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu từ gia tăng tài sản đầu tư dài hạn do các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo đã hoàn thiện trong năm.  

Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 13.610 tỷ đồng, tăng khoảng 3.400 tỷ và chiếm 31% tổng tài sản. Trong đó gần 1/3 là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn hơn 4.300 tỷ đồng. Ngoài ra BCG còn phát sinh ghi nhận hơn 1.510 tỷ đồng phải thu từ CTCP Artemis Investment, đầu năm không ghi nhận.

Cuối quý IV, BCG đang rót 3.869 tỷ đồng vào các đơn vị khác, trong đó hơn 1.017 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang và 970 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

Tính đến cuối tháng 12/2022, BCG vay nợ tổng cộng 14.934 tỷ đồng, tăng 1.253 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư nợ trái phiếu là 8.793 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng và các đối tượng khác. Năm 2023, BCG không có  khoản trái phiếu nào đến hạn.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ của BCG là 13.801 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 5.334 tỷ, lợi nhuận sau thuế lũy kế gần 593 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2022 là 2,2 lần, cải thiện so với cuối năm 2020 và 2021 lần lượt là 7,2 lần và 3,5 lần. BCG có kế hoạch giảm tỷ lệ nói trên xuống dưới 2 lần.

Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của BCG đang có xu hướng giảm và mục tiêu giảm xuống 2 lần. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC BCG).

Minh Hằng

Lần đầu xuất hiện chính sách kích cầu bất động sản trên thị trường thứ cấp
Các chủ đầu tư đã triển khai nhiều chính sách để kích cầu thị trường bất động sản trong thời gian gần đây. Thị trường thứ cấp cũng bắt đầu xuất hiện chính sách bán hàng mới trong khi các ưu đãi này thường chỉ áp dụng cho người mua sơ cấp trước đó.