|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Anh tăng cường nhập khẩu tiêu của Việt Nam

07:15 | 26/10/2020
Chia sẻ
Nhập khẩu hạt tiêu của Anh từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt trên 4.000 tấn, trị giá 12,3 triệu USD, tăng 15,8% về lượng, nhưng giảm 2,2% về trị giá so với cùng kì năm 2019.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu hạt tiêu của Anh trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 9,1 nghìn tấn, trị giá 38 triệu USD, tăng 5% về lượng, nhưng giảm 4,8% về trị giá so với cùng năm 2019. 

8 tháng đầu năm 2020, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Anh đạt mức 4.148 USD/tấn, giảm 9,3% so với cùng năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Anh giảm ở hầu hết các nguồn cung chính, nhưng tăng mạnh từ thị trường Trung Quốc.

8 tháng đầu năm 2020, Anh tăng nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường chính như: Việt Nam, Hà Lan, Tây Ban Nha, nhưng giảm nhập khẩu từ Ấn Độ, Pháp. 

Cụ thể, nhập khẩu hạt tiêu của Anh từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt trên 4.000 tấn, trị giá 12,3 triệu USD, tăng 15,8% về lượng, nhưng giảm 2,2% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng từ 40,2% trong 8 tháng đầu năm 2019 lên 44,3% trong 8 tháng đầu năm 2020. 

Ngược lại, Anh giảm nhập khẩu hạt tiêu từ thị trường Ấn Độ với mức giảm 5,3% về lượng và giảm 7,8% về trị giá so với cùng năm 2019, đạt 885 tấn, trị giá 4,28 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2020. 

Thị phần hạt tiêu của Ấn Độ trong tổng lượng nhập khẩu của Anh giảm từ 11% trong 8 tháng đầu năm 2019 xuống còn 9,7% trong 8 tháng đầu năm 2020.

H.Mĩ