|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

ACBS báo lãi hơn 200 tỷ đồng, rót hơn 800 tỷ đồng vào trái phiếu

08:35 | 24/04/2024
Chia sẻ
ACBS báo lãi sau thuế quý I đạt 212 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Đây đồng thời là quý có doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi công bố thông tin.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận doanh thu hoạt động hợp nhất quý I đạt 618 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Các mảng kinh doanh chính đều gấp đôi doanh thu, trong đó lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm lần lượt 294 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.

Chi phi hoạt động cũng tương ứng gấp 2,1 lần quý I/2023, ghi nhận 328 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ FVTPL chiếm 179 tỷ đồng, gấp 2,3 lần.

Công ty chứng khoán báo lãi sau thuế 212 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Đây đồng thời là quý có doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi công bố thông tin.

ACBS báo lãi quý I gấp 2,2 lần cùng kỳ. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý I).

ACBS báo lãi kỷ lục. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

Sau quý lãi kỷ lục, tổng tài sản gấp rưỡi lên trên 18.500 tỷ đồng, chủ yếu từ tăng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 6.000 tỷ đồng.

Tại FVTPL, công ty phát sinh khoản đầu tư tráu phiếu với giá trị hơn 824 tỷ đồng. Khoản cổ phiếu tăng 8% lên trên 1.400 tỷ đồng.

Thuyết minh tài sản tài chính của ACBS tại cuối quý I. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý I).

Xuân Nghĩa