|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

5 ngân hàng chưa thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

15:27 | 04/06/2024
Chia sẻ
VDB là ngân hàng có con số chưa thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN cao nhất, xếp sau lần lượt là VietinBank, Agribank, Vietcombank và PGBank.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN tính đến thời điểm 31/12/2023. Danh sách này được Vụ Tổng hợp rà soát, thống kê dựa trên Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2023 của các đơn vị chủ trì kiểm toán năm 2022 đối với niên độ ngân sách nhà nước 2021 và các kiến nghị từ các năm trước chưa hoàn thành. 

Trong danh sách, có 5 ngân hàng chưa thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN, bao gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - báo cáo KTNN vẫn sử dụng tên gọi cũ của ngân hàng). 

Trong đó, KTNN xác định VDB có con số chưa thực hiện kết luận, kiến nghị là 121,2 tỷ đồng; VietinBank có con số chưa thực hiện là 109,9 tỷ đồng; Agribank là 18,8 tỷ đồng, Vietcombank là 5,1 tỷ đồng còn PGBank là 3,5 tỷ đồng. 

Cũng theo báo cáo của KTNN, tổng số kiến nghị chưa thực hiện đến 31/12/2023 là 67.513 tỷ đồng. Kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN khoảng 40%; còn lại chủ yếu là các khoản kiến nghị hoàn thiện thủ tục để thanh quyết toán theo quy định. 

Phó Tổng Kiểm toán Nguyễn Tuấn Anh cho biết qua rà soát cho thấy, đến cuối năm 2023, nguyên nhân chưa thực hiện được phân 4 nhóm: Nhóm nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiểm toán 39.803 tỷ đồng chiếm 59%; Nhóm nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của KTNN 283 tỷ đồng chiếm 0,4 %; Nhóm nguyên nhân thuộc về bên thứ 3 là 16.591 tỷ đồng chiếm 24,6 %; Nhóm nguyên nhân khác 10.835 tỷ đồng chiếm 16%. 

Minh Quang