Hàng hóa

12,4 triệu khách hàng được giảm giá điện, tổng số tiền giảm hơn 1.700 tỉ đồng

17:23 | 15/05/2020

Chia sẻ

Tính đến ngày 12/5, đã có 12,4 triệu khách hàng (chiếm tỉ trọng 43,94% khách hàng) được giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền giảm là 1.739,3 tỉ đồng.

Báo cáo công tác giám sát giảm giá điện, giảm tiền điện theo hướng dẫn tại Công văn số 2698 của Bộ Công Thương cho biết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41, Bộ Công Thương đã hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện. 

Cụ thể đối với khách hàng sinh hoạt thì giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 được giảm 10%, số tiền hỗ trợ giảm giá cho khách hàng sinh hoạt khoảng 2.930 tỉ đồng.

Đối với các khách hàng là các cơ sở sản xuất và kinh doanh được giảm 10% mức giá bán lẻ điện hiện hành ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm, tổng số tiền ước tính khoảng 6.100 tỉ đồng.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. Tổng số tiền hỗ trợ các cơ sở lưu trú du lịch ước khoảng hơn 1.800 tỉ đồng.

Bên cạnh việc giảm giá điện, Bộ Công Thương cũng đã quyết định giảm tiền điện cho các cơ sở được sử dụng để cách li, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virus COVID- 19 và mua điện trực tiếp từ EVN.

Ngày 14/5 tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã họp trực tuyến với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các 5 Tổng Công ty Điện lực để kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Số liệu thống kê cho biết tính đến ngày 12/5, đã có 12,4 triệu khách hàng (chiếm tỉ trọng 43,94% khách hàng) được giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền giảm là 1.739,3 tỉ đồng.

Trong đó khách hàng sinh hoạt là 11,06 triệu khách hàng (chiếm tỉ lệ 43,04% khách hàng sinh hoạt) với tổng số tiền giảm là 391,67 tỉ đồng.  Khách hàng ngoài sinh hoạt là 1,35 triệu khách hàng (chiếm 52,8% khách hàng ngoài sinh hoạt) với tổng số tiền giảm là 1.316,05 tỉ đồng.

Khách hàng thuộc đối tượng cơ sở lưu trú du dịch: 2.680 khách hàng, với tổng số tiền được giảm là 26,98 tỉ đồng. Cơ sở điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virut Covid 19: 439 khách hàng với tổng số tiền giảm là 4,59 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương và các Bộ ngành, các UBND các tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn các cơ quan quản lí Nhà nước tại Trung ương và địa phương phối hợp với các đơn vị điện lực xác định nhanh danh sách các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở điều trị, cách li bệnh nhân nhiễm COVID-19 thuộc diện được giảm gía điện, giảm tiền điện theo qui định.

Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị điện lực thực hiện đúng các hướng dẫn về giảm giá điện, giảm tiền điện. 

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động giải quyết nhanh chóng, kịp thời tất cả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện theo qui định.

Như Huỳnh