Doanh nghiệp

100 đồng doanh thu, Petrolimex chỉ thu về hơn 2 đồng lợi nhuận ròng

07:05 | 01/02/2019

Chia sẻ

Năm 2018, Petrolimex đạt 191.933 tỉ đồng doanh thu, 4.113 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 25% và 5%.

Quý IV/2018, Tập đoàn xăng đầu Việt Nam (Petrolimex – Mã: PLX) đạt doanh thu thuần 49.090 tỉ đồng, tăng trưởng 19%; biên lợi nhuận gộp đạt 6,7%.

Doanh thu hoạt động tài chính 260 tỉ đồng, tăng trưởng 84%; chi phí tài chính cũng tăng 37% lên 254 tỉ đồng. Trong quý, Petrolimex cũng ghi nhận 175 tỉ đồng tiền lãi từ liên doanh liên kết.

Cùng với doanh thu, các loại chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng mạnh, chi phí bán hàng tăng 50%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 37%. Petrolimex báo lãi sau thuế 926 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cả năm 2018, công ty đạt 191.933 tỉ đồng doanh thu, 4.113 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 25% và 5%. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2018 là 64,9 USD/thùng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.

100 dong doanh thu petrolimex chi thu ve hon 2 dong loi nhuan rong
BM tổng hợp

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 2,14%, có nghĩa cứ 100 đồng doanh thu, Petrolimex chỉ đem về 2,14 đồng lợi nhuận. EPS năm 2018 đạt 3.204 đồng, tăng 6,3% so với năm 2017.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm đạt 1.006 tỉ đồng (60% là lãi tiền gửi, 36% là lãi chênh lệch tỉ giá), chi phí tài chính 1.507 tỉ đồng, trong đó 57% là chi phí lãi vay, tương ứng 866 tỉ đồng, lỗ tỉ giá 620 tỉ đồng.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2018 đạt 56.376 tỉ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi 14.935 tỉ đồng (tương đương 26,5% tổng tài sản). Giá trị hàng tồn kho 10.297 tỉ đồng, giảm 2.571 tỉ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả cuối kỳ 33.189 tỉ đồng, gấp 1,43 lần vốn chủ. Trong đó giá trị nợ vay ngắn dài hạn 14.695 tỉ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2018 Petrolimex vay 81.598 tỉ đồng, ngược lại giá trị chi trả nợ gốc vay 83.056 tỉ đồng.

Xem thêm

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

ĐỌC NHIỀU NHẤT
CHỌN