|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VSD khiển trách một số công ty chứng khoán do nhiều lần sửa lỗi giao dịch, nhập sai lệnh tự doanh

15:12 | 17/08/2021
Chia sẻ
Ngày 10/8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có loạt quyết định khiển trách một số công ty chứng khoán do có nhiều lần sửa lỗi giao dịch trong tháng 7, nhập sai tự doanh.

Ngày 10/8/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có loạt quyết định khiển trách đối với một số công ty chứng khoán trong tháng 7/2021.

Cụ thể, VSD khiển trách 3 công ty chứng khoán là CTCP Chứng khoán VPS (VPS), CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCSC), CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) do có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Trong đó, Chứng khoán SSI và Chứng khoán VPS đã có lần lượt 7 và 6 lần sửa lỗi giao dịch trong tháng 7.

Mặt khác, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cũng bị khiển trách do nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán. 

Theo đó, VSD yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Thảo Bùi