Doanh nghiệp

Vinaseed: Dòng tiền hoạt động kinh doanh sụt giảm, nợ trăm tỉ đồng hai công ty BĐS

09:42 | 18/07/2019

Chia sẻ

Lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ 609 tỉ đồng, giảm 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, điều này khiến cho dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 88 tỉ đồng.

Các khoản giảm trừ doanh thu tăng đột biến

Quí II năm nay, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - Mã: NSC) đạt doanh thu bán hàng 527 tỉ đồng, tuy vậy các khoản giảm trừ doanh thu tới 62 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến cho doanh thu thuần quý của Vinaseed còn lại 465 tỉ đồng, giảm 4%.

Biên lợi nhuận gộp vẫn giữ tương đương quí II/2018, các chi phí khác thay đổi không đáng kể. Kết quả, Vinaseed báo lãi ròng 57 tỉ đồng, giảm 25%. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty con của Tập đoàn PAN (PAN Group) đạt doanh thu thuần 803 tỉ đồng, giảm nhẹ 5%; và lợi nhuận sau thuế 115 tỉ đồng, giảm 7%. 

Như đã nói, việc các khoản giảm từ tăng đột biến ảnh hưởng đến doanh thu thuần của Vinaseed trong nửa đầu năm, cụ thể công ty chiết khấu hàng bán 31 tỉ đồng, kèm theo đó là việc giảm giá hàng bán 54 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. 

vinaseed-dai-phau-ssc-khong-dau-tu-tran-lan1493163378

Lợi nhuận Vinaseed 6 tháng đầu năm giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái

Dòng tiền từ bán hàng sụt giảm

Tổng tài sản của Vinaseed tại thời điểm 30/6 đạt 1.746 tỉ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền giảm 44% còn 160 tỉ đồng. Lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ 609 tỉ đồng, giảm 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, điều này khiến cho dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 88 tỉ đồng. 

Vinaseed chi cho đầu tư, mua sắm tài sản cố định 108 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp 5 lần năm ngoái; thu từ đi vay 247 tỉ đồng, ngược lại trả nợ gốc 131 tỉ đồng. 

Quay trở lại cơ cấu tài sản, giá trị các khoản phải thu khách hàng tăng đột biến lên 360 tỉ đồng, tức tăng 86%. Đáng chú ý là phải thu của Cục trồng trọt 134 tỉ đồng và Công ty An Huy BT 22 tỉ đồng, đây là những khoản mục cùng kỳ năm ngoái không phát sinh. 

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đạt 432 tỉ đồng, tăng 22% do tăng 85 tỉ đồng giá trị thành phẩm, trong đó dự phòng thành phẩm tồn kho phát sinh hơn 12 tỉ đồng. 

Nợ hai công ty bất động sản hơn trăm tỉ đồng 

Cơ cấu nợ của Vinaseed dịch chuyển về ngắn hạn khi mà giá trị nợ vay tăng lên 264 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2018, còn vay dài hạn giảm mạnh từ 78 tỉ đồng về 11 tỉ đồng. 

Một điểm đáng lưu ý khác là việc giá trị các khoản phải trả khác của Vinaseed cũng tăng mạnh sau nửa đầu năm từ 86 tỉ đồng lên 203 tỉ đồng. Trong đó riêng phải trả đối với hai công ty bất động sản là CTCP Phát triển nhà Daewon Thủ Đức và Công ty TNHH Phát triển nhà Cantavil là 100 tỉ đồng, ngoài ra các khoản mục khác liên quan đến trả cổ tức 29 tỉ đồng và chi phí sản xuất 32 tỉ đồng…

Đông A