|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Viglacera lãi ròng hơn 200 tỷ quý đầu năm

17:04 | 23/04/2024
Chia sẻ
Mảng vật liệu xây dựng tiếp tục suy giảm doanh thu trong khi mảng bất động sản khu công nghiệp là bệ đỡ cho Viglacera trong quý đầu năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) ghi nhận doanh thu thuần giảm 5% còn 2.639 tỷ do giảm nguồn thu từ mảng vật liệu xây dựng.

Tổng doanh thu nhóm vật liệu xây dựng (kính, gương, sứ, sen vòi và phụ kiện, gạch ốp lát, gạch ngói) là 1.352 tỷ. Mảng bất động sản khu công nghiệp tiếp tục là điểm sáng, đem về hơn 1.200 tỷ cho Viglacera, tăng nhẹ so với cùng kỳ, chủ yếu từ nguồn thu cho thuê đất và một phần từ dịch vụ quản lý, vận hành.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm so với quý I/2023. Kết quả, Viglacera báo lãi sau thuế 237 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý I là 206 tỷ, tăng gần 7%.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Doanh nghiệp cho biết từ cuối năm 2023, thị trường tiêu thụ sản phẩm đã ghi nhận sự tắc nghẽn đầu ra và giảm sút đáng kể, tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất. Biến động ngày càng tăng về giá nguyên vật liệu đầu vào đã tạo ra áp lực đáng kể lên khối kinh doanh vật liệu xây dựng và bất động sản. 

Theo báo cáo thường niên, năm 2024, tổng công ty lên mục tiêu tổng doanh thu 13.353 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.110 tỷ. Như vậy, sau ba tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 20% chỉ tiêu doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Quy mô tổng tài sản cuối quý I của Viglacera là 23.318 tỷ. Công ty có 1.760 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng. 

Tài sản của Viglacera nằm chủ yếu ở hàng tồn kho và chi phí xây dựng dở dang dài hạn. Trong đó, giá trị xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ là 6.259 tỷ, nằm hầu hết ở các dự án khu công nghiệp. Còn hàng tồn kho giá trị 4.881 tỷ nằm phần lớn ở nhóm vật liệu xây dựng.

  Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Tổng dư nợ vay cuối quý là 5.106 tỷ, thay đổi không đáng kể so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/3 là 9.717 tỷ bao gồm 1.124 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 1.657 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàng Kiều