|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietsovpetro đạt hơn 1 tỷ USD doanh thu bán dầu năm 2020

13:31 | 30/12/2020
Chia sẻ
Doanh thu bán dầu và các khoản trích nộp ở hai lô 09-1 và 09-3/12 của Vietsovpetro ước đạt trên 1,1 tỷ USD. Tổng lợi nhuận hai phía Việt Nam và Nga gần 260 triệu USD, vượt 22,4% kế hoạch năm 2020.

Ngày 29/12, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã công bố kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, doanh thu bán dầu và các khoản trích nộp ở Lô 09-1 dự kiến đạt 1,11 tỷ USD, bằng  81% kế hoạch. Doanh thu từ khí và condensate đạt 16,49 triệu USD, bằng 100,6% kế hoạch. Lợi nhuận ở hai phía Việt Nam và Nga là 245,86 triệu USD, vượt 22,4% kế hoạch.

Ở Lô 09-3/12, Vietsovpetro ước đạt 81 triệu USD doanh thu bán dầu. Lợi nhuận hai phía 12,3 triệu USD.

Về công tác tìm kiếm thăm dò, năm 2020, Vietsopetro kết thúc thi công 6 giếng, gia tăng sản lượng địa chất/thu hồi đạt hơn 15,2 triệu tấn/2,9 triệu tấn, vượt 4% kế hoạch.

Về khai thác dầu khí, Vietsovpetro cho biết đã cán mốc chỉ tiêu sớm hơn 1 tháng, sản lượng khai thác khí thiên nhiên cũng đã hoàn thành trước 44 ngày so với kế hoạch được giao.

Công trình BK-21 đã hoàn thành và đưa vào khai thác trước kế hoạch 28 ngày góp phần vào việc hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu năm 2020.

Đến hết năm 2020, Vietsovpetro dự kiến đã khai thác được 3,42 triệu tấn dầu, vượt trên 290.000 tấn so với chỉ tiêu được giao. Cung cấp về bờ hơn 1,2 tỷ m3 khí, trong đó từ Lô 09-1 đạt gần 228 triệu m3, vượt hơn 51% kế hoạch.

Với kết quả này, doanh thu bán dầu, doanh thu từ khí và condensate mới lần lượt bằng 62% và 76% kết quả năm 2019. Sản lượng khai thác trong năm thấp hơn 9% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận thực hiện được trong năm 2020 xấp xỉ năm ngoái.

Sang năm 2021, Vietsovpetro đặt tổng sản lượng kế hoạch là 2,99 triệu tấn, trong đó 2,8 triệu tấn từ Lô 09-1 và 134,4 nghìn tấn từ Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro).

Đồng thời công ty sẽ đảm bảo tiến độ mua sắm, chế tạo, lắp đặt, xây dựng và đưa vào vận hành giàn khai thác BK-18A và BK-19 cho dòng dầu đầu tiên trong quý IV/2021.

Minh Hằng

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Thị trường vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh
Theo nhận định của công ty chứng khoán, các chỉ báo quan trọng ở khung đồ thị ngày và giờ như RSI, MACD đều hướng xuống mạnh tiêu cực. Thêm vào đó chỉ báo ADX và DI- đều đang ở mức rất cáo báo hiệu cho việc thị trường vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh mạnh hơn.