|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines lùi thời hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023

16:40 | 18/04/2023
Chia sẻ
Vietnam Airlines dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023 trong giai đoạn từ sau 30/4 đến trước ngày 30/6. Hiện nay, Vietnam Airlines chưa đủ điều kiện tổ chức đại hội thường niên vì chưa có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Tàu bay Vietnam Airlines tại Nội Bài. (Ảnh: Đức Quyền).

Theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh nghiệp niêm yết thông thường phải họp Đại hội thường niên chậm nhất vào ngày 30/4/2023, Hội đồng quản trị có thể gia hạn đến 30/6/2023.

Hôm nay 18/4, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) đã ra nghị quyết về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đến sau ngày 30/4 và trước ngày 30/6/2023.

Năm 2021, Vietnam Airlines từng thông báo lùi thời hạn họp Đại hội cổ đông thường niên đến hạn chót theo luật là 30/6, nhưng sau đó tiếp tục hoãn đến ngày 14/7 mới tổ chức.

Năm 2020, Vietnam Airlines ba lần lùi ngày họp Đại hội cổ đông thường niên, cuối cùng tổ chức vào ngày 10/8/2020.

Theo Điều 139 của Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên cần thảo luận và thông qua báo cáo tài chính hàng năm. Hạn chót để doanh nghiệp niêm yết như Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là ngày 31/3/2022.

Ngày 29/3, tổng công ty này đã gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đề nghị được gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, không nêu thời gian cụ thể. Hôm 11/4 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn trả lời, không đồng ý cho Vietnam Airlines hoãn công bố báo cáo tài chính và yêu cầu tổng công ty này khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.

Đến hôm nay 18/4, Vietnam Airlines chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn FLC, CTCP Nông dược HAI, CTCP Xây dựng FLC Faros, … đã không thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên đúng hạn do không có báo cáo tài chính kiểm toán.

Một doanh nghiệp cùng ngành với Vietnam Airlines là Vietjet (Mã: VJC) cũng đề nghị được gia hạn nộp báo cáo tài chính từ 31/3 đến 10/4 và thực tế đã công bố vào ngày 10/4.

Theo báo cáo chưa kiểm toán, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 10.369 tỷ đồng trong năm ngoái, vốn chủ sở hữu tại ngày cuối năm âm 10.200 tỷ, lỗ lũy kế 34.200 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ thực góp. Nếu báo cáo sau kiểm toán vẫn cho thấy kết quả thua lỗ, âm vốn chủ, và lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN sẽ bị hủy niêm yết khỏi sàn HOSE. 

Vietnam Airlines đã báo lỗ 12 quý liên tiếp kể từ khi COVID-19 bùng phát.

Trích Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 139. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

Vì sao thanh khoản chứng khoán liên tục thu hẹp?
Thị trường cân bằng hơn khi VN-Index về quanh mốc 1.150 điểm, nhưng thanh khoản liên tục giảm sâu. Phiên 2/10 chứng kiến giá trị khớp lệnh trên HOSE thấp nhất 3 tháng. Lý giải từ đại diện FIDT, thanh khoản bị tác động vì tâm lý nhà đầu tư chưa cải thiện trong bối cảnh thiếu vắng những thông tin hỗ trợ.