|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines: Hơn 5.000 tỷ nợ quá hạn đã được cơ cấu lại kỳ hạn thanh toán sang các năm tiếp theo

17:09 | 29/12/2023
Chia sẻ
Vietnam Airlines cho biết đã và đang đàm phán với các ngân hàng thương mại để có thêm hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - Mã: HVN) đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Sau soát xét, doanh thu thuần của Vietnam Airlines ghi nhận giảm nhẹ 61 tỷ còn 43.998 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là âm 1.386 tỷ, tăng 55 tỷ so với báo cáo tự lập. Tổng công ty lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.519 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 54 tỷ sau soát xét.

Hãng bay này cho biết do thị trường vận chuyển quốc tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan và các yếu tố rủi ro tài chính và chi phí đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, lãi suất vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên giữa tháng 12, lãnh đạo Vietnam Airlines dự kiến cả năm 2023, công ty mẹ ước tính lỗ khoảng 5.350 tỷ đồng, kết quả hợp nhất lỗ trước thuế 6.082 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2023 dự kiến tăng gần 28% so với năm ngoái lên 91.810 tỷ đồng.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Kiểm toán lưu ý loạt vấn đề

Tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn của tổng công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 42.812 tỷ đồng, khoản phải trả đã quá hạn là 14.783 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 12.512 tỷ đồng.

Phía kiểm toán đánh giá khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines và các công ty con sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khả năng hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau COVID-19 và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp và bên cho thuê, cũng như khả năng thành công của đề án tái cơ cấu cùng sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ.

Những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của tổng công ty và các công ty con.

Phía Vietnam Airlines cho biết đã và đang đàm phán với các ngân hàng thương mại để có thêm hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến ngày 30/6, tổng hạn mức tín dụng mà tổng công ty đã ký với các ngân hàng thương mại là 24.000 tỷ. Trong đó hạn mức khả dụng của các khoản vay ngắn hạn là 8.200 tỷ.

Trong kỳ, các ngân hàng đã đồng ý tiếp tục cấp hạn mức tín dụng cho các khoản vay ngắn hạn mà tổng công ty đã thanh toán đúng hạn và đáp ứng các điều kiện và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tổng công ty tin tưởng sẽ tiếp tục duy trì được các hạn mức tín dụng hiện tại trong năm tiếp theo cũng như đảm bảo thanh toán các khoản gốc vay đến hạn.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Đối với các khoản vay dài hạn và nợ thuê tài chính, tổng công ty cũng đã đàm phán thành công với một số chủ nợ để cơ cấu lại lịch thanh toán các khoản vay dài hạn và nợ thuê tài chính đến hạn trả.

Tổng công ty đã và đang tiếp tục đàm phán giảm giá, giãn hoãn tiến độ thanh toán với các đối tác, trong đó nhiều đối tác đã đồng ý giảm giá (đối với chi phí thuê tàu bay và bảo dưỡng...) hoặc giãn, hoãn lịch thanh toán (đối với chi phí thuê tàu bay, quản lý bay, các dịch vụ chuyến bay...).

Hãng bay này cũng thông tin đã và đang đàm phán với một số nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa máy bay để bù trừ khoản quỹ đại tu đã thanh toán cho nhà cung cấp còn dư chưa sử dụng với khoản phải trả các nhà cung cấp này và thay thế biện pháp bảo đảm bằng L/C, qua đó, giảm khoản thanh toán bằng tiền cần huy động thêm cho nhà cung cấp khi đến hạn. 

Một mặt, tổng công ty cho hay đang tìm kiếm các nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ quá hạn nhà cung cấp với số tiền 14.783 tỷ tại ngày 30/6.

Đến ngày 29/12, Vietnam Airlines cho hay 5.136 tỷ nợ phải trả quá hạn tại ngày 30/6 đã được các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ chấp nhận cơ cấu lại kỳ hạn thanh toán sang các năm tiếp theo. Ngoài ra, tổng công ty và các công ty con cũng đã thỏa thuận bù trừ một phần khoản phải trả với quỹ đại tu đã nộp cho bên cho thuê.

Mặt khác, Vietnam Airlines cũng đang tiếp tục đàm phán và kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác trong việc giảm và giãn hoãn thời hạn thanh toán đối với các khoản nợ quá hạn. 

Về lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị kiểm soát, tổng công ty cho hay đã hoàn thành Đề án cơ cấu giai đoạn 2021-2025, đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đề án, trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàng Kiều