|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VietinBank báo lãi riêng lẻ 11.500 tỉ đồng trong năm 2019

13:58 | 07/01/2020
Chia sẻ
Trong năm 2019, tăng trưởng tín dụng của VietinBank ở mức khiêm tốn 7,2%, tuy nhiên tỉ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 1,59% cuối năm 2018 xuống 1,2%.

Theo thông tin mới nhất của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt 7,2% so với cuối năm 2018. 

Đồng thời, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỉ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động. 

Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỉ lệ bao trùm nợ xấu đạt trên 120%, tăng mạnh so với con số 93% của năm trước.

Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 VietinBank đạt gần 11.500 tỉ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch và tăng 83% so với năm 2018.

Theo kế hoạch kinh doanh được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019, lợi nhuận dự kiến trong năm 2019 ước khoảng 9.500 tỉ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản ngân hàng tăng từ 2% - 5%; dư nợ tín dụng tăng từ 6% đến 7%; nguồn vốn huy động tăng 10% - 12%.

VietinBank báo lãi riêng lẻ 11.500 tỉ đồng trong năm 2019 - Ảnh 1.

Con số kế hoạch năm 2019 của VietinBank (Nguồn: ĐHĐCĐ 2019).

 

Diệp Bình