|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chi tiền hỗ trợ hộ nghèo mua smartphone

08:15 | 29/03/2022
Chia sẻ
Những gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo có thể nhận được khoản hỗ trợ 500.000 đồng/hộ cho việc mua sắm điện thoại thông minh theo một chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, trong đó đề xuất hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, theo Báo Chính phủ.

Theo đó, các đối tượng nhận được sự hỗ trợ điện thoại thông minh từ chương trình phải đáp ứng đồng thời các điều kiện dưới đây:

Là hộ nghèo, hộ cận nghèo; ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo là gia đình chính sách người có công và gia đình có các đối tượng chính sách đặc biệt khác có nhu cầu hỗ trợ.

Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng (bao gồm từ các chương trình này và các chương trình, đề án khác) từ năm 2021 đến thời điểm đề nghị hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định tiêu chí ưu tiên trong hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh. Cụ thể, thứ tự ưu tiên về địa bàn cư trú lần lượt là: Xã khu vực III; Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Xã đảo, huyện đảo; Các xã còn lại.

Trong khi đó, thứ tự ưu tiên với các hộ gia đình lần lượt là: Hộ nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội hoặc hộ gia đình có đối tượng chính sách đặc biệt khác; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội hoặc có đối tượng chính sách đặc biệt khác; Hộ cận nghèo.

 Các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo có thể nhận được hỗ trợ để mua sắm smartphone. (Ảnh: Báo chính phủ).

Một điểm đặc biệt trong dự thảo đó là hình thức hỗ trợ được nêu rõ bằng tiền, mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ (không phân biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo; không phân biệt địa bàn hộ gia đình cư trú).

Sau khi nhận được sự hỗ trợ, các hộ gia đình có thể tự lựa chọn, quyết định mua điện thoại thông minh từ nguồn kinh phí chương trình hỗ trợ và nguồn kinh phí bổ sung của gia đình.

Các hộ gia đình có thể thực hiện thông qua phương thức đặt hàng doanh nghiệp viễn thông thực hiện hỗ trợ gia đình trang thiết bị điện thoại thông minh. Các hộ gia đình được hỗ trợ có thể lựa chọn nhận hỗ trợ thông qua:

Trừ dần vào chi phí sử dụng dịch vụ viễn thông phát sinh vượt số kinh phí được Chương trình hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập cho hộ gia đình;

Nhận tiền mặt (một lần) trực tiếp từ doanh nghiệp do hộ gia đình đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (đăng ký khi làm Đơn đề nghị hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

 

 

Doanh Chính

Sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh, Quảng Nam giảm mạnh nhất cả nước dù năm ngoái lọt nhóm tăng cao
Trái ngược với cùng kỳ năm ngoái, 5 tháng 2023, Bắc Ninh và Quảng Nam đều có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng thấp nhất cả nước.