|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại tăng đột biến?

15:43 | 19/07/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại tăng 146% so với cùng kỳ lên 167 tỷ đồng nhờ ghi nhận khoản cổ tức 100 tỷ đồng.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) vừa công bố BCTC quý II với doanh thu thuần đạt 1.404 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 10% lên 1.301 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm từ 9% xuống 7%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 104 tỷ đồng, gấp gần 15 lần so với cùng kỳ do công ty nhận gần 100 tỷ đồng cổ tức từ các đơn vị góp vốn (quý II/2022, công ty không nhận được cổ tức). Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Phả Lại tăng 146% lên 167 tỷ đồng.

Thông tin thêm về kết quả kinh doanh, Nhiệt điện Phả Lại cho biết, lợi nhuận sản xuất điện quý II lãi gần 73 đồng. Nguyên nhân là do chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định quý II giảm 79 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ này, chi phí sửa chữa lớn được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh theo số thực tế của công trình, hạng mục sửa chữa lớn hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Do đặc thù của nhà máy các công trình sửa chữa lớn thường được sửa chữa và nghiệm thu vào cuối năm, do vậy các tháng đầu năm hầu như không có công trình sửa chữa lớn hoàn thành dẫn đến chi phí sửa chữa lớn quý II không có.

Bên cạnh đó, quý I, chi phí sửa chữa lớn công ty phân bổ theo thời gian (12 tháng), sang quý II công ty thực hiện điều chỉnh chi phí sửa chữa lớn 6 tháng đầu năm theo số thực tế của công trình, hạng mục sửa chữa lớn hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Quý II, chi phí sửa lớn hàng tháng được phân bổ theo thời sản lượng.

Phần doanh thu thoái hoàn do sai số thiết bị đo đếm từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022 ước tính 161 tỷ đồng, công ty ty chưa hạch toán được vào quý II. Dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ và hạch toán vào quý III năm nay.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Nhiệt điện Phả Lại đạt 2.715 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 207 tỷ đồng tăng lần lượt 15%, 39% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với 5.949 tỷ đồng doanh thu và 267 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với 226 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành 85% mục tiêu lợi nhuận, 46% chỉ tiêu doanh thu.

Cuối quý II, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại đạt 5.853 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 696 tỷ đồng.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (43%) là khoản đầu tư tài chính dài hạn với 2.500 tỷ đồng. Đây là các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào các đơn vị khác. Tại ngày 30/6, Nhiệt điện Phả Lại không có công ty con, chỉ có một công ty liên kết là Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND).

Công ty không có nợ vay tài chính tính đến cuối quý II. Vốn chủ sở hữu đạt 5.331 tỷ đồng, bao gồm 626 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngay sau khi Nhiệt điện Phả Lại công bố kết quả kinh doanh quý II tích cực, chốt phiên 19/7, cổ phiếu PPC tăng kịch trần lên 16.250 đồng/cp.

Lâm Anh