|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

TTC Land (SCR) báo lãi quý IV hơn 90 tỷ đồng

07:15 | 30/01/2021
Chia sẻ
Quý IV vừa qua, TTC Land ghi nhận LNST hơn 90 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp lỗ hơn 18 tỷ đồng.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, Mã: SCR) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 574 tỷ đồng, tăng mạnh 97% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản tăng mạnh nhất, từ gần 124 tỷ đồng lên hơn 515 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác cũng đồng. Ngược lại, doanh thu từ dịch vụ bất động sản giảm mạnh từ gần 134 tỷ đồng về hơn 10 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng tăng gần 7 lần lên hơn 992 tỷ đồng khiến TTC Land lỗ gộp hơn 418 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh trong khi các loại chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí tài chính không được tiết giảm. Bù lại, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 104 tỷ đồng.

Kết quả, quý IV/2020, LNST của TTC Land đạt hơn 90 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 18 tỷ đồng. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 87 tỷ đồng.

Lũy kế cả, TTC Land mang về hơn 918 tỷ đồng doanh thu thuần và 278 tỷ đồng LNST, giảm lần lượt 11% và 34%. Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.056 tỷ đồng, cao gấp đôi so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm mạnh hơn 65% so với kết quả đạt được ở năm 2019, kỳ vọng đạt 120 tỷ đồng.

So với mục tiêu đề ra, doanh nghiệp mới thực hiện được 45% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

TTC Land báo lãi quý IV hơn 90 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 2020 TTC Land. (Đvt: Tỷ đồng).

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản SCR tăng nhẹ 5% lên 11.407 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ hơn 83 tỷ đồng đầu kỳ lên hơn 208 tỷ đồng. Các khoản phải thu cũng gấp đôi lên hơn 2.192 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho giảm 20% so với đầu năm về 3.310 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang tại các dự án Jamona City, Charmington Dragonic, Charmington Tamashi, Carillon 7, Jamona Home Resort, Jamona Cầu Tre,...

TTC Land báo lãi quý IV hơn 90 tỷ đồng  - Ảnh 2.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2020 TTC Land).

Tại ngày 31/12/2020, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng hơn 379 tỷ đồng lên hơn 6.526 tỷ đồng (chiếm 57% tổng tài sản, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm gần 2.786 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh tính đến cuối kỳ có sự cải thiện đáng kể với hơn 606 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận âm hơn 576 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng có sự cải thiện, ghi nhận gần 527 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 227 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT TTC Land đã thông qua kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân 30%/năm. Dự kiến đến năm 2025, doanh thu TTC Land sẽ đạt hơn 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025, TTC Land sẽ tập trung vào 3 mảng kinh doanh chính gồm bất động sản dân dụng, bất động sản cho thuê (sàn thương mại, văn phòng, căn hộ) và kinh doanh phân tán theo đề án.

Trong đó bất động sản dân dụng sẽ phát triển 3 dòng sản sản phẩm chính là dòng Charmington (cao cấp), dòng Carillon (trung cấp) và dòng Jamona (phức hợp: thấp tầng và cao tầng).

Hà Lê