|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

TTC Land lãi 5 tỷ đồng trong quý đầu năm

16:07 | 03/05/2024
Chia sẻ
Doanh thu trong quý đầu năm của TTC Land đến từ chuyển nhượng bất động sản, cho thuê các sàn thương mại ở các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, Charmington La Pointe, dịch vụ quản lý toà nhà...

Theo BCTC hợp nhất quý I/2024, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, Mã: SCR) đạt gần 70 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu trong quý chủ yếu đến từ chuyển nhượng bất động sản, cho thuê các sàn thương mại ở các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, Charmington La Pointe, dịch vụ quản lý toà nhà... Biên lãi gộp tăng gần 15 điểm % lên 40,6%.

Bên cạnh đó, công ty có hơn 67 tỷ đồng doanh thu tài chính, tương đương với cùng kỳ và chủ yếu từ cổ tức được chia. Chi phí tài chính tăng 44% lên gần 79 tỷ đồng và chi phí lãi vay tăng 3% lên gần 79 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên 4 tỷ đồng (cùng kỳ là 21 tỷ đồng).

Kết quả công ty lãi ròng gần 4,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi ròng gần 2 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh âm hơn 177 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 293 tỷ đồng). Trong năm nay, công ty đặt mục tiêu đạt 705 tỷ đồng doanh thu thuần và 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 90% về doanh thu và tương đương lợi nhuận đạt được ở năm 2023.

 

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của TTC Land trên 10.658 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tồn kho trên 4.000 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn gần 3.350 tỷ đồng, tương đương với đầu năm.

Các khoản phải thu chủ yếu là tiền cho vay các tổ chức với lãi suất 6 - 12,5%/năm (cuối năm ngoái là 10 - 14,6%/năm); tiền góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Phú Quốc và KCN Tân Kim mở rộng (Long An); phải thu các bên liên quan.

Nợ phải trả ghi nhận trên 5.534 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu kỳ. Tổng dư nợ vay chiếm hơn 56%, tương đương gần 3.120 tỷ đồng và đều có tài sản bảo đảm. Dư nợ ngắn hạn chịu lãi suất 4,4 - 10,5%/năm (lãi suất cuối năm ngoái dao động 5,05 - 11,6%/năm). Dư nợ dài hạn chịu lãi suất 11,4 - 13%/năm (cuối năm ngoái là 10,7 - 14,5%/năm).

Nguyên Ngọc