|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TPBank mạnh tay tăng chi nhân viên thêm 24% lên 32,9 triệu đồng/tháng

14:59 | 21/10/2022
Chia sẻ
9 tháng đầu năm, TPBank lãi trước thuế 5.925 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân nhân viên tăng 24%, ở mức 32,9 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 5.925 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và thực hiện 72,2% kế hoạch năm (8.200 tỷ đồng).

Trong ba quý đầu năm, nhiều mảng kinh doanh tăng trưởng tích cực, riêng mảng chứng khoán đầu tư ghi nhận giảm 62% so với cùng kỳ,từ 1.462 tỷ đồng xuống 593,2 tỷ đồng. 

Cụ thể,thu nhập lãi thuần đạt gần 8.607 tỷ đồng, tăng 20,6%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 78% so với cùng kỳ, đạt gần 1.876 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt gần 330 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của TPBank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp).  

Cùng với khởi sắc về lợi nhuận, ngân hàng cũng mạnh tay tăng chi cho nhân viên trong kỳtừ 26,5 triệu đồng lên 32,9 triệu đồng, tăng hơn 24%.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của TPBank đạt 317.327 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm 2021. Dư nợ tín dụng tăng 10,6% so với cuối năm trước, đạt 156.191 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, huy động tiền gửi khách hàng tăng 16,6% đạt 162.694 tỷ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn giảm giảm gần 20% so với cuối năm trước, đạt 23.324 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, trong 9 tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng đến 23,2% lên 1.426 tỷ đồng chủ yếu do nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng gấp 2,2 lần so với cuối năm ngoái (666,3 tỷ đồng) và chiếm 46% số dư nợ xấu. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng đã tăng 0,82% lên 0,91%.

  Một số chỉ tiêu tài chính của TPBank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp). 

Huyen Vi