|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Techcombank lãi 9 tháng vượt 20.800 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ

16:09 | 20/10/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Techcombank đạt 20.822 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 77% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 20.822 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 77% kế hoạch năm.  

Trong đó, thu nhập lãi thuần,  nguồn thu chính của ngân hàng, đạt 23.740 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác tăng lần lượt 40% và 31,6%. Hoạt động góp vốn mua cổ phần của ngân hàng cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Mặt khác, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm lần lượt 88,8% và 63,9%. Trong khi lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ 231 tỷ đồng trong 9 tháng,

Trong kỳ, ngân hàng cũng giảm gần 39% chi phí dự phòng rủi ro, từ 2.037 tỷ đồng trong 9 tháng 2021 xuống còn 1.245 tỷ đồng. Riêng trong quý III, ngân hàng trích lập 609 tỷ đồng dự phòng rủi ro, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

 Kết quả kinh doanh 9 tháng 2022 của Techcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp). 

Tính đến 30/9, tổng tài sản đạt 671.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm ngoái. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 18,2% lên 410.546 tỷ đồng. Huy động khách hàng đạt trên 318.900 tỷ đồng, tăng  1,3% so với cuối năm 2021.

Nợ xấu nội bảng của Techcombank tăng 16,2% so với cuối năm ngoái lên 2.665 tỷ đồng do nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng gần 47% trong 9 tháng, song tỷ lệ nợ xấu vẫn giảm nhẹ xuống 0,65%.

 Một số chỉ tiêu 9 tháng năm 2022 của Techcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Phương Nga