|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tỉnh hai năm liên tiếp có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, hơn cả TP HCM, Hà Nội

14:32 | 30/06/2022
Chia sẻ
Trong năm 2021 và 2020, Bình Dương đều dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người một tháng.

Theo Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, Bình Dương tiếp tục là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 7,12 triệu đồng/người/tháng. Trước đó năm 2020, tỉnh này cũng dẫn đầu cả nước với mức thu nhập bình quân đầu người là 7,019 triệu đồng/người/tháng.

TP HCM, Hà Nội đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2021 lần lượt là 6,01 triệu đồng/người/tháng và 6 triệu đồng/người/tháng.

 Bình Dương hai năm liên tiếp đều có mức thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất cả nước.

Trong khi đó, ở nhóm có thu nhập bình quân đầu người một tháng thấp nhất cả nước, đa phần là các địa phương thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, thấp nhất là Điện Biên với 1,82 triệu đồng/người/tháng.

 

Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,205 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,388 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,486 triệu đồng).

Trước năm 2019 thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau 2019 do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thu nhập có xu hướng giảm dần. Tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

Trong năm 2021, vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (5,794 triệu đồng/người/tháng) và thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,837 triệu đồng/người/tháng).

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 9,184 triệu đồng cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1).

Kết quả khảo sát cũng cho biết cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Tỷ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng dần từ năm 2010 đến nay, từ 44,9% năm 2010 lên đến 56,7% năm 2021. Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 20,1% năm 2010 xuống còn 10,8% năm 2021.  

Hồng Hà

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.