|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu nhập bình quân của người Việt giảm năm thứ hai liên tiếp, thu nhập hộ giàu cao gấp 8 lần hộ nghèo

17:11 | 29/06/2022
Chia sẻ
Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,205 triệu đồng, trong đó thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt 5,388 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,486 triệu đồng).

Tổng cục Thống kê vừa công bố Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 (KSMS 2021) được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố bao gồm 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

KSMS 2021 sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập các thông tin nhằm tính toán các chỉ tiêu về nghèo đa chiều, thu nhập và một số chỉ tiêu liên quan khác.

Theo khảo sát, số nhân khẩu bình quân 1 hộ năm 2021 là 3,6 người/hộ. Nhân khẩu bình quân của các hộ ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị; các hộ có thu nhập càng cao thì số nhân khẩu bình quân 1 hộ càng thấp. Vùng có số nhân khẩu bình quân 1 hộ cao nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (4 người/hộ) và thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ (3,3 người/hộ).

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,205 triệu đồng, trong đó thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt 5,388 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,486 triệu đồng).

Như vậy, thu nhập bình quân theo khảo sát đã giảm hai năm liên tiếp. So với năm 2020, thu nhập bình quân giảm 1,1%, và so với năm 2019 giảm 2,1%.

 

Báo cáo cũng cho biết trong năm 2021, vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (5,794 triệu đồng/người/tháng) và thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,837 triệu đồng/người/tháng).

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 9,184 triệu đồng, cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất – nhóm 1).

 

 

Anh Đào

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh dù giảm điểm trong phiên, nhóm năng lượng dẫn đầu
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/8 tăng nhẹ khi nhà đầu tư nỗ lực kéo dài đợt hồi phục từ đáy trong hai tháng qua. Dow Jones có lúc mất hơn trăm điểm nhưng đóng cửa vẫn trên tham chiếu.