|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội gấp ba lần sau 10 năm, vượt TP HCM

08:00 | 20/04/2024
Chia sẻ
Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng còn TP HCM năm 2010 đạt 2,7 triệu đồng/tháng đến năm 2022 tăng lên mức 6,3 triệu đồng/tháng.

Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người cao nhất

Theo số liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2022 được Tổng cục Thống kê vừa được công bố đầu tháng 4/2024, nhập bình quân đầu người cả nước trong năm 2022 đạt khoảng 4,6 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với năm 2021. Cụ thể, nhập bình quân đầu người cả nước trong năm 2022 đạt khoảng 4,6 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với năm 2021.

Với TP Hà Nội, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng. Tương tự, tại TP HCM thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 2,7 triệu đồng/tháng, tăng lên mức 6,3 triệu đồng/tháng vào năm 2022.

“Năm 2022 là năm đánh dấu sự khôi phục về kinh tế và tình hình đời sống dân cư. Sau hai năm 2019 và 2020, thu nhập bình quân đầu người giảm liên tiếp do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thu nhập bình quân/người/ tháng năm 2022 quay trở lại xu hướng tăng như các năm từ 2019 trở về trước”, Tổng cục Thống kê lý giải.

Thu nhập bình quân đầu người/tháng giai đoạn 2012 - 2022. (Nguồn: TCTK)

Đáng chú ý, thu nhập của người dân tăng đều ở cả thành thị và nông thôn, thu nhập bình quân của người dân đô thị cả nước đạt gần 5,9 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

Trong 6 vùng trên cả nước thì Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt khoảng 6,3 triệu đồng/tháng; vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 3,1 triệu đồng/tháng.

Nhóm hộ gia đình giàu nhất (nhóm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đầu người đạt 10,2 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm hộ nghèo nhất (nhóm 20% dân số nghèo nhất) có thu nhập bình quân đầu người khoảng 1,35 triệu đồng/tháng.

Chi tiêu của người dân thành thị có xu hướng giảm

Ở chiều ngược lại, dưới tác động của dịch COVID-19 các hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là các hộ sống ở khu vực thành thị.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, năm 2022 chi tiêu bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 2,8 triệu đồng, giảm 3,3 điểm % so với 2020.

Chi tiêu bình quân đầu người/tháng giai đoạn 2012 - 2022. (Nguồn: TCTK) 

Chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở thành thị là 3,3 triệu đồng (giảm 13,6 điểm % so với năm 2020), ở khu vực nông thôn là gần 2,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,7 điểm % so với năm 2020). Năm 2022, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp chủ yếu do giảm chi tiêu của người dân sống ở thành thị.

Đáng lưu ý, chi đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình. Năm 2022 chi cho đời sống bình quân một người một tháng là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 95,5% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,3 triệu đồng và không phải ăn uống là 1,4 triệu đồng.

Sự bất bình đẳng trong chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất (nhóm 5) và nhóm nghèo nhất (nhóm 1) là 3,2 lần năm 2022, với chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng ở các hộ nhóm 5 gần 4,1 triệu đồng so với gần 1,3 triệu đồng/người/tháng ở các hộ thuộc nhóm 1.

Điểm nổi bật là chênh lệch giữa 2 nhóm giàu nhất và nghèo nhất năm 2022 có phần được cải thiện so với năm 2020 (chênh lệch năm 2020 là 5,7 lần) trong đó chủ yếu là do chi tiêu đời sống của nhóm giàu nhất giảm mạnh (5,7 triệu năm 2020 giảm còn 4,1 triệu năm 2022).

Ngọc Bảo