Kinh doanh

TEKY - Học viện đào tạo trẻ em thành doanh nhân công nghệ ở Việt Nam

23:19 | 17/07/2018

Chia sẻ

TEKY là cơ sở đào tạo khoa học, công nghệ, quy trình sáng tạo kỹ thuật, toán học và nghệ thuật đầu tiên dành cho trẻ 8-16 tuổi ở Việt Nam, giúp trẻ tích lũy kiến thức và kỹ năng để trở thành doanh nhân công nghệ trong tương lai.
teky hoc vien dao tao tre em thanh doanh nhan cong nghe o viet nam