|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Sao Mai báo lãi sau thuế quý I giảm 37%

10:27 | 30/04/2019
Chia sẻ
Dù doanh thu thuần quý I tăng mạnh, gấp 5,4 lần cùng kỳ nhưng do Tập đoàn Sao Mai không còn ghi nhận khoản lãi từ công ty IDI và chi phí tăng mạnh nên lãi sau thuế giảm 37% xuống 313 tỉ đồng.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 với doanh thu thuần 3.485 tỉ đồng, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ. Riêng doanh thu cá xuất khẩu tăng mạnh từ 21,5 tỉ đồng lên 892 tỉ đồng; doanh thu thức ăn cá 1.633 tỉ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh từ 534 tỉ đồng từ 3.068 tỉ đồng theo đó, lợi nhuận gộp 418 tỉ đồng, gần gấp 4 lân cùng kỳ.

Doanh thu tài chính 103 tỉ đồng, giảm 69% do không còn lãi từ việc đánh giá giá trị hợp lý đầu tư vào công ty con IDI. Chi phí tài chính tăng từ 13,7 tỉ đồng từ 76 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 370%, 88% tương ứng ở mức 53,6 tỉ đồng, 49, 3 tỉ đồng.

Lợi nhuận khác giảm mạnh từ 59 tỉ đồng xuống 181 triệu đồng do không có lãi phát sịnh từ giao dịch mua rẻ như quý I/2018.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, Sao Mai ghi nhận lợi nhuận sau thuế 312,7 tỉ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty, những biến động lớn về doanh thu và chi phí trong kỳ là do hợp nhất công ty IDI trở thành công ty con thay vì là công ty liên kết.

Tại 31/3/2019, tổng tài sản của Sao Mai đạt 12.869 tỉ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn 3.628 tỉ đồng, tăng 16%; Hàng tồn kho tăng từ 2.310 tỉ đồng lên 2.624 tỉ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.722 tỉ đồng, tăng 10%. Còn vay dài hạn giảm từ 1.120 tỉ đồng xuống 959 tỉ đồng.

Năm 2019, Sao Mai đặt mục tiêu doanh thu thuần 10.495 tỉ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2018. Lãi sau thuế đạt 1.244 tỉ đồng, tăng gần 4%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 10% đến 20%.

Trong lĩnh vực thủy sản, doanh thu dự kiến đạt 2.785 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu khoảng 100 tỉ đồng (cá đông lạnh). Trong năm 2019 vùng nuôi cá tra liên kết với Tập đoàn dự kiến mở rộng lên 300ha.

Sao Mai cho biết, điện năng lượng mặt trời là lĩnh vực chủ chốt mà công ty đang tập trung đầu tư. Hiện nay, dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai đặt tại An Giang đang khẩn trương xây dựng và lắp đặt thiết bị để kịp đấu nối điện trước ngày 30/6/2019.

Ước tính doanh thu năm 2019 của dự án mang lại là 150 tỉ đồng. Ngoài ra, Sao Mai đang xin chủ trương để tiếp tục đầu tư dự án điện mặt trời ở một số khu vực có bức xạ năng lượng cao như Ba Tri Bến Tre, Bình Thuận, Đắk Lắk…

Thu Hoài

Động lực cho 6 tháng cuối năm: Phải thoát khỏi 'kinh tế nhị nguyên', ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt
Nền kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi không bằng phẳng, các doanh nghiệp lớn, FDI có xu hướng tốt lên nhưng doanh nghiệp nội lại gặp nhiều khó khăn khó khăn. Vì vậy, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, về lâu dài ohải thoát khỏi cấu trúc kinh tế nhị nguyên, ưu tiên phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt đúng hướng thị trường.