Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt thay đổi người đại diện vốn góp nhà nước

17:08 | 21/02/2020

Chia sẻ

Ông Nguyễn Minh Hoàng không là người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt của cổ đông Bộ Tài chính từ ngày 19/2.

Ngày 19/2, Bộ Tài chính ban hành văn bản về việc ông Nguyễn Minh Hoàng được thôi nhiệm vụ là người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) của cổ đông Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Minh Hoàng không còn là Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kì 2018-2023 kể từ 19/2/2020.

Được biết, tính tới 31/12/2018, cổ đông nước ngoài chiếm 24,55% vốn tại Bảo Việt, cổ đông trong nước 72% trong đó cổ đông nhà nước chiếm 72%.

Cơ cấu cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt và tỉ lệ sở hữu hiện hành (tính tới 31/12/2018)

STTDanh mụcSố lượng cổ phiếuTỉ lệSố lượng cổ đôngCơ cấu cổ đông (*)
   % Tổ chứcCá nhân
1Cổ đông Nhà nước504.664.20072,00%220
2Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI482.509.80068,84%110
3Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)605.018.89186,32%220
4Công đoàn Công ty28.9970,0041%110
5Cổ phiếu quỹ-0000
6Cổ đông khác73.683.32810,83%8.6761668.510
Tổng cộng700.886.434100%8.682 1678.515
Trong đó: - Trong nước528.810.55575,45%8.137568.081
- Nước ngoài172.075.87924,55%545111434

Mới đây, vào tháng 1/2020, Tập đoàn Bảo Việt đã công bố nhà đầu tư được lựa chọn của dự án phát hành riêng lẻ năm 2019 là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life).

Sumitomo Life đã bỏ 4.012 tỉ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua thêm 41.436.330 cổ phần BVH, tương đương 5,91% vốn điều lệ hiện hành, nâng tỉ lệ nắm giữ cổ phần tại Bảo Việt lên 22,09%.

Thu Hoài