Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt chính thức công bố phát hành thành công hơn 41 triệu cổ phần cho Sumitomo Life

09:26 | 14/01/2020

Chia sẻ

Sumitomo Life đã đầu tư 4.012 tỉ đồng mua thêm hơn 41,4 triệu cổ phần BVH, tương đương 5,91% vốn điều lệ hiện hành, nâng tỉ lệ sở hữu tại Bảo Việt lên 22,09%.

Mới đây, Tập đoàn Bảo Việt đã công bố Nhà Ðầu tư được lựa chọn của Dự án phát hành riêng lẻ năm 2019 là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life).

Sumitomo Life đã đầu tư 4.012 tỉ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua thêm 41.436.330 cổ phần BVH, tương đương 5,91% vốn điều lệ hiện hành, nâng tỉ lệ nắm giữ cổ phần tại Bảo Việt lên 22,09%. 

Lễ kí kết giữa Sumitomo Life và Tập đoàn Bảo Việt. (Ảnh: BV).

Lễ kí kết giữa Sumitomo Life và Tập đoàn Bảo Việt. (Ảnh: BV).

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt -  đơn vị tư vấn thương vụ phát hành riêng lẻ của Tập đoàn Bảo Việt, thương vụ hoàn thành sau 6 tháng triển khai (18/12/2019) là một khoảng thời gian ngắn đối với một dự án tăng vốn tương tự và thu được thặng dư lớn. 

Thương vụ trở thành tâm điểm của thị trường bảo hiểm những ngày cuối năm 2019 và được bình chọn là một trong 10 sự kiện bảo hiểm - chứng khoán nổi bật năm 2019.

Thông qua thương vụ, Bảo Việt đã nâng tổng số vốn điều lệ lên mức 7.423 tỉ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của Tập đoàn Bảo Việt, đã được Ðại hội cổ đông thường niên nãm 2019 thông qua. Bảo Việt dự kiến sử dụng số tiền thu được vào hoạt động kinh doanh: tăng cường năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và bổ sung vốn lưu động.

Trong vai trò cổ đông chiến lược nước ngoài của Tập đoàn Bảo Việt, từ năm 2012 đến nay, Sumitomo Life đã tư vấn, hỗ trợ Bảo Việt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua xây dựng nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiếp cận mô hình quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế...

Sumitomo Life là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản về thị phần doanh thu phí và tổng tài sản với lịch sử trên 110 năm phát triển và 40.000 nhân viên làm việc tại 1.500 cơ sở trên khắp Nhật Bản. Tổng phí bảo hiểm hàng năm từ các hợp đồng có hiệu lực ở mức 25 tỉ USD và tổng tài sản lên tới 340,6 tỉ USD.

Bích Thu