|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

An Phát Holdings muốn hủy phát hành 20 triệu cổ phiếu và dừng kế hoạch huy động 800 tỷ đồng trái phiếu

15:48 | 25/05/2022
Chia sẻ
Cả phương án phát hành cổ phiếu và huy động vốn qua trái phiếu từng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) dự kiến trình cổ đông huỷ phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ và dừng thực hiện phương án phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu.

Cả kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu đều đã được thông qua ở ĐHĐCĐ năm 2021.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, 20 triệu cổ phiếu sẽ được bán đấu giá công khai qua HOSE và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Toàn bộ vốn thu được sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy nguyên liệu xanh PBAT, hoạt động M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty con, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Với kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, tập đoàn đã phát hành riêng lẻ thành công 450 tỷ đồng trái phiếu, lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành công ty dự kiến sẽ dừng thực hiện.

Về kế hoạch 2022, APH đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 16.500 tỷ đồng, tăng 11,5% so với thực hiện cả năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến là 585 tỷ đồng, tăng 145,8% so với thực hiện cả năm 2021.

Năm 2022, phương hướng hoạt động của tập đoàn sẽ tập trung vào các mảng nguyên liệu sinh học, bao bì, nguyên vật liệu ngành nhựa, nhựa xây dựng, công nghiệp hỗ trợ và bất động sản khu công nghiệp.

Cụ thể, APH sẽ tập trung vào dự án trọng điểm Nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy hoàn toàn PBAT, các dự án bao bì tự hủy, tham gia các chuỗi cung ứng nhựa toàn cầu. Mảng khuôn mẫu chính xác cũng sẽ được ưu tiên phát triển cùng với thương mại hạt nhựa.

Ở mảng bất động sản khu công nghiệp, năm 2022, Khu công nghiệp (KCN) An Phát 1 dự kiến bắt đầu có doanh thu lợi nhuận khai thác và tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ KCN An Phát.

Kết phiên giao dịch ngày 25/5/2022, mã APH tăng trần lên mức 15.400 đồng/cp.

Duy Anh