Doanh nghiệp

Tái cơ cấu VNPT trước thời điểm cổ phần hóa vào năm 2019

21:10 | 04/01/2018

Chia sẻ

Công ty mẹ - VNPT bảo đảm hoàn thành cổ phần hóa Tập đoàn trong năm 2019. Mục tiêu đến năm 2010, VNPT đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6,5%/năm, lợi nhuận trên 10,8%/năm.
tai co cau vnpt truoc thoi diem co phan hoa vao nam 2019 Thoái vốn tại hàng loạt công ty, VNPT sẽ thu về hơn 1.000 tỉ đồng
tai co cau vnpt truoc thoi diem co phan hoa vao nam 2019 VNPT có khả năng mất vốn vài trăm tỉ đồng
tai co cau vnpt truoc thoi diem co phan hoa vao nam 2019 Doanh nghiệp viễn thông Việt lãi lớn trong năm 2017

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định 2129/QĐ-TTg phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018 - 2020 nhằm xây dựng và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số tại thị trường Đông Nám Á và châu Á...

Quyết định yêu cầu triển khai cổ phần hóa Công ty mẹ - VNPT bảo đảm hoàn thành cổ phần hóa Tập đoàn trong năm 2019 theo đúng quy định của Chính phủ.=

Sau cổ phần hóa, Công ty mẹ - VNPT nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế VNPT do VNPT sở hữu 100% vốn.

tai co cau vnpt truoc thoi diem co phan hoa vao nam 2019

Mục tiêu đến năm 2010, VNPT đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6,5%/năm, lợi nhuận bình quân trên 10,8%/năm.

Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 7,7%/năm, lợi nhuận bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2022, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tương đương với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại VNPT trong giai đoạn 2018 - 2020,t hành lập Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT); sáp nhập Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện (tại thành phố Hải Phòng) vào Bệnh viện Bưu điện (tại thành phố Hà Nội).

Cơ cấu lại hoạt động kinh doanh quốc tế của Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT - I); nghiên cứu thành lập Công ty TNHH một thành viên Đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global) do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ khi đủ điều kiện; tiếp tục duy trì Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) theo mô hình hạch toán độc lập.

Nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp lại các doanh nghiệp có vốn góp của VNPT (sáp nhập CTCP Vật tư Bưu điện (Potmasco) vào CTCP Cokyvina; sáp nhập Công ty cổ phần KASATI vào CTCP Viễn thông -Tin học Bưu điện CT-IN và tăng tỷ lệ vốn góp của VNPT tại CT-IN trên 35% vốn điều lệ...); giải thể Văn phòng đại diện VNPT tại TP HCM theo quy định.

Sau sắp xếp, tổ chức lại, Công ty mẹ - VNPT là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các công ty con gồm: Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT - Vinaphone); Tổng công ty Truyền thông (VNPT Media); Công ty Đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global) (nghiên cứu thành lập sau khi hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn); Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology); Công ty cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN); Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF); Công ty VNPT GLOBAL HK (dự kiến chuyển giao vốn về VNPT Global sau khi thành lập).

Các công ty liên kết gồm: Công ty cổ phần COKYVINA; Công ty cổ phần Phát triển công nghệ và Truyền thông (VNTT); Công ty cổ phần Quản lý tòa nhà VNPT (VNPT PMC); Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam (VNYP); Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP); Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ và Truyền thông (NEO); Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS); Công ty ATH Malaysia và Công ty ACASIA Malaysia (dự kiến chuyển giao vốn về VNPT Global sau khi thành lập).

Ánh Dương